PFHBiPM
Aktualności

Konferencja naukowa Interbull i ADSA

Tomasz Strabel | | CGen

Konferencja naukowa Interbull i amerykańskiego towarzystwa zajmującego się szeroko rozumianymi naukami o mleku (ADSA), w tym wspólne sesje obu organizacji, odbyły się w Cincinnati w czerwcu 2019 r. Były okazją do zorientowania się jak bardzo rozwijają się hodowla i stosowane w doskonaleniu bydła mlecznego metody.

Rozwija się kontrola użytkowości, także o cechy wydawać by się mogło mocno egzotyczne, jak np. emisja metanu, rozwija się ocena wartości hodowlanej o kolejne cechy zdrowia – już nie tylko krów ale i cieląt, a także narzędzia do doboru o coraz bardziej wyrafinowane sposoby łączenia wartości hodowlanej z inbredem. Podczas konferencji można się było zorientować z jednej strony, jak stale dużym wyzwaniem są cechy związane z pobraniem i poprawą efektywności żywienia, a z drugiej, jak powszechną technologią jest genotypowanie – w ocenie genomowej holsztynów w USA wykorzystywane jest 2,5 mln genotypów, z czego prawie 90% to genotypy samic. Wszystko to jednak pokazuje, że hodowla bydła, żeby była efektywna i spełniała oczekiwania społeczne, staje się coraz bardziej złożona i wymaga wsparcia ze strony specjalistów.