PFHBiPM
Aktualności

Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

CGen | | Hodowla

W dniu 11.12.2020 r. Centrum Genetyczne opublikowało komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic. W kartach samic w zakładce “produkcja”, pojawiły się wyniki dla nowej cechy jaką jest laktoza, która obejmuje: wydajność laktozy (kg) i procent laktozy. Z wynikami samic można zapoznać się wybierając kartę danej samicy w rankingu tutaj.  O publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego dla sezonu oceny 2020.3 w narzędziach CGen informowaliśmy 10.12.2020 r. tutaj.