PFHBiPM
Aktualności

Kompleksowe wsparcie Hodowców

Anna Nakonieczna | | Ocena wartości użytkowej

Niesprzyjające warunki pogodowe, trudność w zapewnieniu wysokiej jakości bazy paszowej, niskie ceny mleka w skupie nie napawają optymizmem. Podczas bezpośrednich spotkań i rozmów z hodowcami z całej Polski słyszymy jak duże są ich obawy związane z obecną sytuacją na rynku mleka.

Monitorując oczekiwania hodowców oraz starając się minimalizować negatywny wpływ powyższych czynników na kondycję gospodarstw, PFHBiPM stale pracuje nad udoskonaleniem swojej oferty, tak by w jak największym stopniu pokrywała zapotrzebowanie hodowców, przy jak najmniejszym obciążeniu ich budżetu domowego. 
Z tego powodu, stale analizujemy możliwości rozszerzenia wachlarza usług o kolejne pozycje, które będą pomocne w ekonomicznym i efektywnym zarządzaniu stadem i gospodarstwem. 

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych usług, które pozwolą zamortyzować i zminimalizować negatywny wpływ obecnej sytuacji na rynku mleka na kondycję finansową gospodarstw zorientowanych na hodowlę bydła i produkcję mleka.