PFHBiPM
Aktualności

Kolejny etap rejestracji do projektu A2 zakończony

Małgorzata Grabowska | | Hodowla

Rozpoczęty w grudniu 2021 roku projekt pt. „A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności” powoli zbliża się do końca. Do tej pory zgenotypowanych zostało już ponad 10 tysięcy samic. 8 sierpnia rozpoczął się nabór uzupełniający do projektu, który trwał do 16 sierpnia, czyli do momentu wyczerpania założonego limitu zwierząt.

Projekt skierowany jest do Hodowców bydła mlecznego zainteresowanych przystosowaniem gospodarstwa do produkcji mleka A2A2. Uczestnicy ponoszą koszt uzyskania dostępu do wyników badań genotypowanych jałówek tj. 30 zł netto za sztukę. Dla jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, które spełniają warunki rodowodowe, możliwe jest również oszacowanie genomowej wartości hodowlanej za dodatkową opłatą 38 zł netto za sztukę.

Jak to działa?

Doradca ds. hodowli PFHBiPM pobiera materiał do badań (wycinek z ucha), wysyła go do laboratorium, przygotowuje niezbędną dokumentację, a po otrzymaniu wyników zapewnia kompleksowe doradztwo w selekcji.

Genotypowanie pozwala uzyskać informację o tym, jaki genotyp mają poszczególne samice w stadzie. Otrzymane informacje są podstawą do dalszej pracy hodowlanej – tworzenia stada A2! Posiadając dane o samicach można do każdej z nich indywidualnie dobrać buhaja z pożądanym genotypem w celu stworzenia stada A2A2. Kojarzenie jałówek i krów z odpowiednimi buhajami jest elementem rozstrzygającym o końcowym wyniku doskonalenia stada. Korzystając z doradztwa pracowników PFHBiPM, możesz wybrać buhaje najbardziej pasujące do samic w oparciu o wartości hodowlane, kontrolę inbredu oraz zgodnie z zamierzonym celem hodowlanym.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka a więcej informacji na jego temat znajduje się na stronie www.a2a2.pfhb.pl