PFHBiPM
Aktualności

Klucz do efektywnego zarządzania stadem. Okiem hodowcy...

Włodzimierz Cholewiński | | Doradztwo żywieniowe

Andrzej Koliński zamieszkały w Kaliszanach (województwo wielkopolskie) przejął gospodarstwo po rodzicach w 2006 roku i prowadzi je wraz z żoną już 14 rok. W momencie przejęcia w skład gospodarstwa wchodziło 40 hektarów gruntów ornych 5–6 klasy wraz z łąkami. W ciągu ostatnich 14 lat był stale powiększany i na chwilę obecną areał do dyspozycji wynosi 60 hektarów.

Gospodarstwo państwa Kolińskich zawsze było nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Obora została wybudowana w 1996 roku i jest oborą uwięziową, w której utrzymywane jest 42 krów dojnych – dojonych przewodowo za pomocą 4 aparatów udojowych MILK MASTER firmy De Laval.

W planach jest poprawienie komfortu krów poprzez wprowadzenie:

 • gumowych mat na stanowiskach,
 • poprawa wentylacji w oborze
 • wymiana poideł na większe i bardziej wydajne.

Chów bydła odbywa się w trzech budynkach:

 1. obora,
 2. cielętnik,
 3. krowy zasuszone, jałówki, bydło opasowe.

Część młodzieży jest utrzymywana pod wiatami, a najmłodsze cielęta w budkach. Odchów cieląt w budkach jest bardzo ceniony i chwalony przez pana Andrzeja, nawet niskie temperatury dochodzące do -17oC  nie miały złego wpływu na zdrowotność cieląt przebywających w dobrze wyścielonych słomą budkach.

Wydajność w momencie przejęcia obory od rodziców, w 1996 roku, wynosiła około 6500 kg mleka od krowy dojnej, a w momencie wejścia pod Ocenę Wartości Użytkowej Bydła w 2008 roku krowy doiły średnio 7000–7200 kilogramów mleka.

Krowy od zawsze były skarmiane:

 • kiszonką z kukurydzy,
 • sianokiszonką z traw,
 • sianem łąkowym,
 • słomą,
 • śrutą poekstrakcyjną,
 • zbożem oraz dodatkami mineralnymi.

Nowością zastosowaną w żywieniu są:

 • wysłodki buraczane melasowane,
 • niewielkie ilości mocznika paszowego i tłuszczu chronionego,
 • całość żywienia uzupełnia mieszanka paszowa własna, mieszana w gospodarstwie.

Od 2013 roku, dzięki decyzji o zakupie wozu paszowego, stało się możliwe bardziej precyzyjne żywienie bydła i była to zmiana bardzo ważna i trafiona.
Zakup ładowarki MANITOU z wycinakiem do kiszonek znacznie ułatwił pracę w gospodarstwie.

W międzyczasie dużo sprzętu starej generacji zostało wymienionych na nowocześniejsze:

 • nowa zgrabiarka LELY,
 • przetrząsacz POTTINGERA,
 • prasa zmienno – komorowa CLASS Variant do zbioru sianokiszonek i słomy,
 • siewnik do kukurydzy GASPARDO.

W stosunku do roku 2019 zwiększono areał uprawianej kukurydzy na kiszonkę oraz zwiększono areał podsiewanych łąk.
Jakość i ilość pasz objętościowych diametralnie zwiększyła się – co pozwoliło prowadzić doradztwo żywieniowe, przez doradcę z PFHBiPM, na wysokim poziomie, a co za tym idzie zwiększyła się znacznie wydajność od krów oraz poprawiła zdecydowanie zdrowotność stada, z czego zadowolony jest nie tylko hodowca.

Duże znaczenie w doradztwie żywieniowym ma ścisła współpraca doradcy żywieniowego z hodowcą – comiesięczna analiza Raportów Wynikowych oraz dokładne wykonywanie wspólnych ustaleń. Mleko odstawiane do MLEKPOLU jest zawsze najwyższej klasy. Problemy zdrowotne występujące niegdyś w stadzie takie jak ketozy, problemy z zacieleniem, niska wydajność zostały zminimalizowane dając wymierne oszczędności.

Gospodarstwo pana Andrzeja zostało objęte doradztwem żywieniowym z PFHBiPM w „abonamencie” na początku 2015 r. i spowodowało wzrost wydajności od krowy oraz poprawę zdrowotności stada bydła.

Rok 2014 średnia wydajności od krowy – mleko 7368 kg., % tłuszczu 4,55, % białka 3,35
Rok 2015 średnia wydajność od krowy – mleko 8896 kg., % tłuszczu 4,50, % białka 3,51
Rok 2019 średnia wydajność od krowy – mleko 9643 kg., % tłuszczu 4,23, % białka 3,26


Hodowca wraz ze swoim stadem uczestniczył aktywnie w „Programie mocznikowym” prowadzonym wspólnie z Katedrą Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i PFHBiPM.

Według słów Pana Andrzeja Kolińskiego współpraca z doradcą żywieniowym PFHBiPM nie skończy się wraz z rokiem 2019 tylko będzie kontynuowana w następnym cyklu doradztwa abonamentowego.