PFHBiPM
Aktualności

Już w grudniu hodowcy będą mogli korzystać z Indeksu Ekonomicznego

Katarzyna Rzewuska | | CGen

Zbliża się moment, w którym hodowcy będą mogli maksymalizować swoje zyski dzięki zastosowaniu Indeksu Ekonomicznego (IE). Już w grudniu wraz z wynikami oceny 2019.3 CGen opublikuje obliczone wartości IE wszystkich buhajów. Każdy hodowca będzie mógł sprawdzić je w rankingu zamieszczonym na stronie internetowej www.cgen.pl/indeksy/. Porównanie wartości IE buhajów pozwoli na określenie różnicy w zyskach ich córek uzyskiwanych w przeliczeniu na laktację. Dzięki temu każdy producent mleka wybierając buhaja do inseminacji będzie decydował o ile zwiększy zyski w swoim stadzie.

Warto także pamiętać o tym, że zyski na laktację od poszczególnych samic w stadzie mogą się znacznie różnić. Określenie wielkości tych różnic umożliwi Indeks Ekonomiczny dla jałówek. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie najsłabszych sztuk, których nie należy uwzględniać podczas planowania remontu stada. Z najlepszymi jałówkami według wartości IE w kraju będzie można zapoznać się w rankingu jałówek również dostępnym na stronie www.cgen.pl/indeksy/.