PFHBiPM
Aktualności

Jubileuszowy zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego za nami

Marta Gozdek | | Hodowla

W dniach 20-23 września 2022 roku, po 2-letniej przerwie, w Krakowie odbył się LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pod nazwą „Hodowla i chów zwierząt w Polsce - od tradycji do nowoczesności -100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Organizatorami zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jednym z głównych sponsorów tego wydarzenia była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zjazd PTZ zaszczycili swoją obecnością m.in.: Lech Antoni Kołakowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz senator RP Ryszard Bober, który odczytał list gratulacyjny skierowany do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego od Marszałka Senatu - Tomasza Grodzkiego. Podczas uroczystości prof. dr hab. Tomasz Strabel został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka już po raz czwarty ufundowała nagrody finansowe za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematyka była związana z chowem i hodowlą bydła.

W pierwszym dniu zjazdu odbyła się sesja plenarna, na której swoje prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB w Krakowie), który przedstawił zmiany w hodowli zwierząt gospodarskich w latach 1922–2022, prof. dr hab. Józef Bieniek (UR w Krakowie), który podjął temat kształcenia akademickiego w zakresie nauk zootechnicznych w świetle aktualnych wyzwań społecznych i środowiskowych. Gościem Zjazdu była również Pani Prezydent EAAP – Dr Isabel Casasús, która podczas swojego wystąpienia przedstawiła aktualne wyzwania i perspektywy dla europejskiej produkcji zwierzęcej.

Niezwykle ciekawa okazała się debata, której tematem była Przyszłość zootechniki - z perspektywy młodych naukowców i praktyków”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele PFHBiPM – dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska oraz dyrektor CGen Sebastian Mucha. Zgromadzeni goście podjęli próbę określenia cech zootechnika jako idealnego kandydata do pracy, tak aby sprostał wymaganiom obecnego rynku. Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie stwierdzili, że najważniejsza u młodych ludzi jest pasja, a koniecznością w pracy zootechnika jest miłość do zwierząt. Podkreślono również potrzebę zwiększenia ilości praktyk studenckich, przedmiotów analitycznych, statystycznych oraz biegłą znajomość języka angielskiego. Goście określili zawód zootechnika jako technologa – twórcę. W trakcie dyskusji poruszono również temat wizerunku tego zawodu w mediach w kontekście najnowszych trendów żywieniowych.

 

Podczas uroczystej kolacji zwieńczającej pierwszy dzień obrad dyrektor Agnieszka Nowosielska odczytała list gratulacyjny z okazji jubileuszu od Pana Prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika skierowany do Członków PTZ. Wręczyła również na ręce Prezes PTZ Anny Wójcik prezent w postaci pamiątkowego obrazu.

Drugi dzień zjazdu otworzyła sesja Młodych Naukowców, a po niej sesja referatowa w sekcji Chowu i Hodowli Bydła pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Jagusiaka oraz dr hab. Witolda Chabuza. Swoje prezentacje wygłosili kolejno: prof. dr hab. Stanisław Kamiński, który przedstawił początki oraz rozwój oceny genomowej bydła mlecznego w Polsce. Następnie Dyrektor CGen dr hab. Sebastian Mucha wytłumaczył na czym polega i jakie korzyści może przynieść planowana w Polsce na kwiecień 2024 jednostopniowa ocena genomowa bydła mlecznego. Dr hab. Marcin Pszczoła przedstawił natomiast temat nowych cech w selekcji genomowej bydłą, m.in. emisję metanu czy efektywność wykorzystania paszy.

Ostatnim punktem Zjazdu PTZ był wyjazd specjalistyczny do Stadniny Koni „Michałów” – największej w Polsce, jednej z większych w Europie, a może i na świecie stadniny hodującej konie czystej krwi arabskiej, a także bydło mleczne.