PFHBiPM
Aktualności

Jesienne spotkanie opolskich hodowców

Teresa Kurowska | | OZHB w Opolu

W dniu 24 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz dyrekcja PFHBiPM Region Oceny Poznań. Spotkanie otworzył i poprowadził prezes Martin Ziaja.

Posiedzenie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań i projektów prowadzonych przez Związek. Omówione zostały bieżące sprawy oraz podsumowana Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego organizowana w ramach Opolagry.

Rozmawiano o planach rozbudowywania i powiększania tej imprezy w kolejnych latach oraz omówiono tegoroczną edycję.

Dyrektor Regionu Poznań, Mariusz Chrobot, przedstawił zebranym aktualną sytuację firmy, problemy z jakimi się boryka ale również i sukcesy jakie na swoim koncie ma PFHBiPM w temacie usług i działań skierowanych do hodowców. Należy tu nadmienić, że współpraca Związku z Regionem Oceny Poznań układa się wzorowo. Dyrekcja w każdym działaniu jakie podejmuje Związek zawsze wspiera i pomaga w realizacji projektów i celów.

Większą część spotkania poświęcono sprawie coraz częstszych ataków środowisk ekologicznych kierowanych pod adresem hodowców krów i innych gatunków zwierząt gospodarskich, oskarżając ich o psucie klimatu i okrucieństwo wobec zwierząt. Dyskusja wśród zebranych wywołana tym tematem, miała na celu przedstawianie argumentów, które by tłumaczyły i wyjaśniały na czym polega dzisiejsza hodowla bydła. Jakie wymogi i przepisy kontrolują ten dział rolnictwa.

Prezes na zakończenie podziękował całemu Zarządowi za dotychczasowe zaangażowanie w prace Związku oraz dyrekcji Regionu Poznań za współpracę i wsparcie.