PFHBiPM
Aktualności

Jedyny taki żubroniobizon z Popielna

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

W położonej nad jeziorem Śniardwy Stacji Badawczej w Popielnie prowadzonej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk żyje niezwykłe stworzenie będące hybrydą trzech gatunków – amerykańskiego bizona preriowego, żubra oraz krowy rasy polskiej czerwonej.

Żubroniobizon o imieniu Brutus urodził się w 1999 roku w ramach eksperymentu, który rozpoczął się jeszcze w latach 80.

Naukowcy z Popielna chcieli wyhodować duże osobniki, które mogłyby szybko rosnąć, mieć skromne wymagania żywieniowe oraz dawać smaczne mięso. Co prawda udało się stworzyć upragnione hybrydy, jednak samce okazały się bezpłodne.

Obecnie badacze uważają, że żubroniobizon Brutus jest jedynym takim okazem na świecie.

Źródło: https://www.o2.pl/galeria/mutant-z-polskiej-puszczy-to-jedyne-takie-zwierze-na-swiecie-6024185563698305g/4
Zdjęcie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1655144,1,zubroniobizon-z-popielna--jedyne-takie-zwierze-na-swiecie.read