PFHBiPM
Aktualności

Jakość, nowoczesność i dobrostan

Janusz Tercjak | | Doradztwo hodowlane

Prezentowanym poniżej artykułem chcielibyśmy rozpocząć cykl dotyczący dobrych praktyk w gospodarstwach hodowlanych pod wspólnym  tytułem „Jakość, nowoczesność i dobrostan”

Wydaje się, że w obecnym świecie, tak bardzo nastawionym na zysk i zwiększenie produktywności, nie da się połączyć tych trzech wartości. A jednak…

W północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w miejscowości Stary Niedróż, w gminie Raciąż znajduje się gospodarstwo państwa Anny i Ireneusza Petrykowskich. Jest ono ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Państwo Petrykowscy od początku pracy zawodowej niezmiennie mieli na uwadze to, że produkują żywność, stąd też wszystkie decyzje o rozwoju gospodarstwa podejmowane przez Annę i Ireneusza miały i mają charakter misji – wyprodukowanie mleka najwyższej jakości.

Jedną z takich decyzji była budowa obory wolnostanowiskowej w roku 2017. Zaplanowana została na 110 DJP (duże jednostki przeliczeniowe). Już na etapie projektowania budynku zostały powiększone legowiska z materacami słomiano-wapiennymi oraz korytarze spacerowe w celu zapewnienia zwierzętom lepszego dobrostanu. Zmiana ta dała możliwość przystąpienia Hodowcy do programu ARiMR: Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Z uwagi na to, że zwierzęta powyżej 24 miesięcy nie mogą być utrzymywane na uwięzi, zredukowana została liczba krów i jałówek wysokocielnych z 115 do 104 sztuk. Zmniejszona liczba krów dojnych z 93 do 89 nie wpłynęła jednak negatywnie na wyniki ekonomiczne, gdyż mniejszą ilość sprzedanego mleka równoważą dopłaty do dobrostanu z ARiMR. Krowy natomiast, poprzez poprawę warunków dobrostanu, mają więcej przestrzeni w oborze oraz korytarzu paszowym, a także są mniej podatne na różnego rodzaju choroby, w tym mastitis. Hodowca zaś mniej czasu przeznacza na przygotowanie i zadawanie pasz oraz prace związane z udojem, mając dzięki temu więcej czasu dla siebie i rodziny.

Opiekę weterynaryjną nad stadem sprawują lek. wet. Agnieszka Ruman i tech. wet. Michał Petrykowski – synowa i syn gospodarzy. Dzięki poprawie dobrostanu zwierząt, dobrej opiece lekarskiej i skutecznej inseminacji (średnio 2,2 porcje nasienia/cielę), gospodarstwo sprzedaje nadwyżkę materiału hodowlanego, co również wpływa dodatnio na wynik ekonomiczny gospodarstwa. Należy również podkreślić, że średnia wydajność mleka od krowy za rok 2020 wynosiła 10718 kg o zawartości tłuszczu 4,01% i białka 3,43%.

Państwo Petrykowscy od lat współpracują z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadząc ocenę wartości użytkowej bydła, a od trzech lat genomują wszystkie jałowice. Informacje zawarte w raportach wynikowych (RW) otrzymywanych z Federacji służą Hodowcy i osobom świadczącym doradztwo w gospodarstwie do właściwego żywienia, doboru buhajów oraz selekcji zwierząt .

Od niedawna Hodowca nawiązał współpracę z jedną ze spółek unasieniania zwierząt, w ramach której najlepsze ze zgenotypowanych jałowic zostaną matkami buhajów.

Gospodarstwo państwa Petrykowskich jest więc jednym z przykładów, gdzie nowoczesność idzie w parze z jakością i dobrostanem, przynosząc szereg wymiernych korzyści zarówno dla producenta, jak i dla konsumentów, którzy mają coraz większą świadomość wpływu żywności na zdrowie i częściej decydują się na wybór produktu z pewną wartością w tle.