PFHBiPM
Aktualności

Jak Twoje stado wypada na tle innych?

CGen | | Hodowla

Jak Twoje stado wypada na tle innych? Czy znajduje się powyżej średniej czy poniżej?

Jeżeli jesteś hodowcą krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) to średnią wartość indeksów selekcyjnych krów w swoim stadzie znajdziesz w raporcie “RW Indeksy” w polu “Średnia krów”. Odzwierciedlenie poziomu genetycznego całego stada zależy od tego jaki % krów posiada wyniki oceny wartości hodowlanej. Im wyższa kompletność ocen, tym pełniejszy obraz potencjału użytkowanych zwierząt. 

Kiedy już sprawdziłeś wartość dla swoich krów możesz ją porównać z wynikami dla innych stad rasy PHF. Pierwszym punktem odniesienia jest “Średnia stad PHF”  zamieszczona w ostatnim wierszu tabeli z wynikami oceny wartości hodowlanej. 

Dokładniej jednak określisz pozycję swojego stada korzystając z wykresu zamieszczonego obok tabeli na pierwszej stronie wspomnianego wyżej raportu. Jest on aktualizowany w każdym sezonie oceny, tak jak i wyniki dla Twojego stada. Punktami odniesienia są wartości IE określające granice pomiędzy 5 klasami kolorystycznymi.  

Teraz już wiesz czy Twoje stado należy do grupy czerwonych (z najsłabszymi wynikami w populacji), żółtych (średnie wyniki), a może zielonych (najwyższe wyniki).
Przykładowy raport oraz przewodnik można wyświetlić na stronie: https://pfhb.pl/ocena/ocena-mleczna/raporty