PFHBiPM
Aktualności

Jak poprawić płodność naszych krów? Czytajmy Raporty Wynikowe!

Wojciech Rasiński | | Ocena wartości użytkowej

Pod takim hasłem w dniach 20.11, 21.11 i 5.12.2019 odbyły się szkolenia hodowców z województwa małopolskiego w miejscowościach Śnietnica, Sękowa i Krempachy. Organizatorem spotkań było Przedstawicielstwo w Krakowie PFHBiPM, wraz Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem, Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego w Gorlicach i Nowym Targu oraz Rolniczo-Handlową Spółdzielnią Pracy w Nowym Sączu. Spotkaniom towarzyszyła degustacja i promocja produktów mleczarskich z O.S.M. w Nowym Sączu, Z.P.M. „Dominik” Dąbrowa, oraz Z.P.M. w Nowym Targu O.S.M. Radomsko. 

Celem szkoleń było przekazanie praktycznej wiedzy w aspekcie zarządzania rozrodem bydła. Interesujące wykłady przeprowadzili lek. wet. Sławomir Gołyś, i Leszek Hebda, wraz z wiceprezesem M.C.B. Krasne Jarosławem Jędraszczykiem. Koncentrowali się na weterynaryjnych, fizjologicznych i patofizjologicznych aspektach dotyczących płodności krów.

Wojciech Rasiński z PFHBiPM przedstawił analizę Raportów Wynikowych, szczególnie w zakresie parametrów dotyczących płodności krów i ocenianego stada. Hodowcy wyrażali uznanie za wprowadzenie usługi PAG, bardzo ułatwiającej nadzór nad zacielaniem krów. Szczególnie przyjęła się ona w stadach które na co dzień nie korzystają ze stałej opieki weterynaryjnej. Marta Nykiel z M.C.B. Krasne omówiła dobór właściwych buhajów do rozrodu, podkreślając że warunkiem niezbędnym dokonania planów kojarzeń jest ocena wartości użytkowej w stadzie.

Rafał Gamoń i Waldemar Dębski, doradcy żywieniowi z Rolniczo-Handlowej Spółdzielni Pracy w Nowym Sączu przedstawili pełną analizę przyczyn niepłodności spowodowanych przez niewłaściwe żywienie. Zwracali uwagę na potrzebę analizy danych zawartych w Raportach Wynikowych. Omówili również kompleksową ofertę pasz i dodatków mineralnych poprawiających płodność. Doradcy terenowi z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawili wymogi dostosowania gospodarstw do nowej dyrektywy azotanowej.

Hodowcy licznie stawili się na spotkaniach, w każdym z nich uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Chętnie brali udział w dyskusji, korzystali z możliwości pogłębienia swojej wiedzy. Były to spotkania w gronie dobrych znajomych, „koleżanek i kolegów po fachu”, okazja do zacieśnienia więzów przyjaźni. Planowane są dalsze wspólne szkolenia oparte tej formule, scalające grono osób związanych z hodowlą i inseminacją krów mlecznych i produkcją mleka.


Krępachy

Śnietnica

Sękowa