PFHBiPM
Aktualności

Interwencyjny odbiór zwierząt – stanowisko inicjatywy #HodowcyRazem

| Informacje

Osiem organizacji rolniczych zrzeszonych w inicjatywie #HodowcyRazem, której członkiem jest PFHBiPM, wysłało swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Jakie proponują zmiany?

Jak czytamy w piśmie, inicjatywa #HodowcyRazem pozytywnym ocenia zapis, że w sytuacji niecierpiącej zwłoki i zagrożenia życia zwierzęcia gospodarskiego, może je odebrać powiatowy lekarz weterynarii, policjant lub strażnik gminny z wyłączeniem przedstawiciela organizacji społecznej. Proponuje jednak doprecyzowanie przepisów. Biorąc pod uwagę specyfikę hodowli i chowu bydła organizacje proponują, by kompetencje związane z czasowym odebraniem zwierząt powierzyć jedynie powiatowemu lekarzowi weterynarii, podczas gdy rolą zarówno funkcjonariusza policji, jak i strażnika gminny mogłoby być tylko „zabezpieczenie zwierzęcia w miejscu jego ujawnienia” do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii.

Kolejna zmiana dotyczy potrzeby wprowadzenia zapisu o tym, że po czasowym odebraniu zwierzę gospodarskie może zostać umieszczone wyłącznie w innym gospodarstwie rolnym zarejestrowanym w systemie IRZplus prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inicjatywa #HodowcyRazem za pozytywny zapis uznaje też obciążenie kosztami czasowego odebrania zwierząt (w tym transportu, utrzymania i leczenia) wyłącznie osoby prawomocnie skazane za znęcanie się nad tymi zwierzętami. Ważne jest tu także wprowadzenie jednakowych stawek utrzymania (dla czasowo odebranych zwierząt danego gatunku), co ukróci eskalowanie nieuzasadnionych kosztów.

Niestety, zdaniem ośmiu organizacji rolniczych, nowelizacja – pomimo dobrego kierunku zmian – proponuje nadmierne skomplikowanie przepisów dotyczących czasowego odbierania zwierząt. Dlatego jak czytamy w piśmie: “właściwym i ucinającym wszelkie nieporozumienia oraz nadinterpretacje przepisów byłoby całkowite wykreślenie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej (...) z wykazu podmiotów uprawnionych do czasowego odebrania zwierzęcia także domowego”.