PFHBiPM
Aktualności

Instytut Zootechniki potwierdza opóźnienie w przekazaniu wyników grudniowej oceny

CGen | | Hodowla

Informujemy, że do dnia 10 XII 2020, godz. 9:00 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nie otrzymała kompletu wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej z Instytutu Zootechniki PIB. Informacja na temat przyczyn problemów została przedstawiona w piśmie otrzymanym z Instytutu Zootechniki z dnia 08.12.2020 r., z którym można zapoznać się tutaj. Centrum Genetyczne PFHBiPM robi wszystko co możliwe, by dostarczyć wszystkim zainteresowanym kompletne wyniki Indeksu Ekonomicznego, analizy i narzędzia do pracy hodowlanej zaopatrzone w aktualne informacje. W zaistniałej sytuacji prosimy o wyrozumiałość.