PFHBiPM
Aktualności

Instytut wyjaśnia po raz kolejny brak oceny samic

Radosław Iwański | | Hodowla

Instytut Zootechniki PIB wyraża ubolewania z powodu popełnionych błędów, które opóźniły ogłoszenie poprawnej publikacji wyników oceny wartości hodowlanych samców i samic oraz utrudniły hodowcom podejmowanie istotnych decyzji.

PFHBiPM, w związku z zaistniałą sytuacją poprosiła Instytut Zootechniki o pilne przesłanie:

  • oficjalnego oświadczenia Instytutu Zootechniki skierowanego do hodowców z wyjaśnieniem przyczyn opublikowania przez Instytut błędnych wyników genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic;
  • poprawnych zbiorów z wynikami genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic;
  • informacji, w jaki sposób Instytutu Zootechniki PIB zamierza powiadomić wszystkich hodowców, którzy pobrali błędne wyniki dla swoich samic.

Powyższe żądania hodowców bydła nie zostały spełnione.