PFHBiPM
Aktualności

Indeks ekonomiczny wpisany do programu hodowlanego

PFHBiPM | | CGen

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców Centrum Genetyczne PFHBiPM opracowało indeks ekonomiczny (IE). Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia tego użytecznego narzędzia wszystkim zainteresowanym. Za przełomowe należy uznać zamieszczenie w programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej zapisu dotyczącego IE, który podkreśla że „indeks wychodzi naprzeciw hodowcom, którzy zwracają uwagę na koszty produkcji i wymierne efekty ekonomiczne w hodowli bydła mlecznego”. Istotnym wyróżnikiem IE jest to, że „wagi dla poszczególnych cech wynikają z ich uwarunkowań ekonomicznych”. Natomiast dla hodowców najistotniejszą kwestią ułatwiającą stosowanie IE jako nowego kryterium selekcyjnego jest fakt, że „wartości indeksu są wyrażane w polskich złotych”. Ułatwi to ocenę zysków wynikających z wyboru danego buhaja i porównania ich do ceny jego nasienia.

Hodowcy coraz liczniej dopytują się o termin udostępnienia IE. Spodziewamy się, że informacja na ten temat pojawi się już wkrótce na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny.

Z pełną treścią aktualnego programu hodowlanego można zapoznać się na stronie www.pfhb.pl w zakładce Hodowla – Programy hodowlane.


The external media source <strong></strong> is not supported. Please provide a valid YouTube or Vimeo URL.