PFHBiPM
Aktualności

Indeks Ekonomiczny wchodzi w życie

Radosław Iwański | | Forum Genetyczne

II Forum Genetyczne, które zorganizowała PFHBiPM odbyło się w Piątnicy w dniach 15–16 listopada br. Na Podlasiu, podczas tego forum przedstawione zostały zasady funkcjonowania Indeksu Ekonomicznego w selekcji bydła i produkcji mleka. Polska Federacja wraz ze swoją jednostką naukowo-badawczą, jaką jest Centrum Genetyczne ogłosiła, że wprowadza do życia Indeks Ekonomiczny.

Można powiedzieć – nareszcie przyszedł ten moment, w którym hodowcy będą mogli maksymalizować swoje zyski dzięki zastosowaniu Indeksu Ekonomicznego (IE). Miesiące wytężonej pracy Centrum Genetycznego PFHBiPM w końcu zmaterializują się w gospodarstwach hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. Już w grudniu wraz z wynikami oceny 2019.3 Centrum Genetyczne opublikuje obliczone wartości IE wszystkich buhajów. Każdy hodowca będzie mógł sprawdzić je w rankingu zamieszczonym na stronie internetowej www.cgen.pl/indeksy/. Porównanie wartości IE buhajów pozwoli na określenie różnicy w zyskach ich córek uzyskiwanych w przeliczeniu na laktację. Dzięki temu każdy producent mleka wybierając buhaja do inseminacji będzie decydował o ile zwiększy zyski w swoim stadzie.

Warto także pamiętać o tym, że zyski na laktację od poszczególnych samic w stadzie mogą się znacznie różnić. Określenie wielkości tych różnic umożliwi Indeks Ekonomiczny dla jałówek. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie najsłabszych sztuk, których nie należy uwzględniać podczas planowania remontu stada. Z najlepszymi jałówkami według wartości IE w kraju będzie można zapoznać się w rankingu jałówek również dostępnym na stronie www.cgen.pl/indeksy/.

Temat tegorocznego Forum Genetycznego nie mógł być inny, skupił się na praktycznym wykorzystaniu Indeksu Ekonomicznego w stadach bydła mlecznego. Dlatego część seminaryjną Forum poprzedziły warsztaty hodowlano-produkcyjne, który odbyły się w dwóch podlaskich gospodarstwach: u państwa Kuleszów w Rębiszewie-Zegadłach oraz u Banachów w Kalinowie. Drugi dzień Forum to wykłady w Piątnicy.

Warsztaty prowadzone były przez dr Katarzynę Rzewuską z Centrum Genetycznego PFHBiPM. Na konkretnych przykładach – jałówkach posiadających genomową wartość hodowlaną, dr Rzewuska przeprowadziła ich selekcję i omówiła spodziewane zyski od nich w przeliczeniu na laktację. Przedstawiła wyliczone indeksy ekonomiczne zgenomowanych samic w obu gospodarstwach i wskazała na największe błędy jakie w selekcji bydła popełniają producenci, tracąc na tym pieniądze.

Cześć seminaryjna odbyła się w Jędrusiowej Dolinie w Piątnicy. Znakomici wykładowcy i praktycy omówili koncepcję funkcjonowania Indeksu Ekonomicznego i zalety wynikające z genotypowania samic. Swoje wystąpienia mieli: dr hab. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego, dr Katarzyna Rzewuska, dr Jarosław Jędraszczyk, wiceprezes MCB Krasne i dr Sebastian Mucha z CGen. Gościem specjalnym II Forum Genetycznego był Giulio Visentin z Italian Holstein and Jersey National Breeders Association (ANAFIJ). ANAFIJ to związek hodowców bydła we Włoszech, odpowiednik polskiego PFHBiPM. Włoscy hodowcy bydła mlecznego korzystają z dwóch indeksów ekonomicznych. Oba pozwalają im osiągać większe zyski z produkcji mleka minimalizując jednocześnie poniesione koszty. Włoch przedstawił polskim hodowcom i producentom mleka schematy postępowania selekcyjnego w gospodarstwach mlecznych, które pozwalają na osiągnięcie zysków z produkcji.

Forum Genetycznemu przewodził Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, wraz ze swoimi zastępcami: Krzysztofem Banachem i Andrzejem Steckiewiczem. Cześć wykładową prowadzili: dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. hodowli Polskiej Federacji i dr Tomasz Krychowski, doradca PFHBiPM.

Pełna relacja z II Forum Genetycznego zostanie opublikowana w nr. 12 Hodowli i Chowu Bydła.