PFHBiPM
Aktualności

Ile wody pije krowa?

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

Krowy mleczne mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na wodę. Ilość i jakość dostarczanej zwierzętom wody przekłada się nie tylko na ich zdrowie i dobrostan, ale także na spożycie paszy i wydajność produkcyjną. Stwierdzono, że przy braku wody pitnej krowy pobierają aż o 30% mniej paszy już w czasie pierwszego posiłku. Ograniczenie ilości dostarczanej wody o 50% w ciągu 4 dni skutkuje spadkiem ich wydajności mlecznej o 25%. Obniżeniu ulega wtedy również masa ciała krów. Nie trzeba jednak wiele, aby pogorszyć samopoczucie i produkcyjność krów - redukcja dostarczanej wody już o ok. 10% procent sprawi, że będą mniej wydajne, zaczną przejawiać niepokój, a nawet agresję.

Nie powinno się ograniczać dostępu do świeżej wody zwierzętom. Muszą mieć do niej dostęp przez całą dobę.

Szacuje się, że jałówki potrzebują ok. 30-50 litów, a krowy w zasuszeniu ok. 50 litrów wody dziennie. W przypadku krów w laktacji wartość ta jest znacznie wyższa. Na każdy litr produkowanego mleka krowa musi pobrać 2-3,5 litra wody więcej. Zatem ilość pobieranej wody przez krowy w laktacji waha się między 70 a 155 litrów dziennie. Zapotrzebowanie wszystkich grup produkcyjnych wzrasta wraz z rosnącą temperaturą otoczenia.

Źródło:https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/28882-ile-wody-potrzebuja-krowy-jaka-powinna-miec-jakosc