PFHBiPM
Aktualności

II Międzynarodowa Konferencja pt. „TECHNOLOGIE WSPOMAGANEGO ROZRODU – AKTUALNE ZAGROŻENIA I SZANSE”

Olga Orłowska | | Hodowla

W dniach 3-4 grudnia br. w Toruniu miała miejsce II Międzynarodowa Konferencja pt. „TECHNOLOGIE WSPOMAGANEGO ROZRODU – AKTUALNE ZAGROŻENIA I SZANSE”. Organizatorami wydarzenia był Instytut Medycyny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Stowarzyszenie Technik Wspomaganego Rozrodu Zwierząt. Prelegenci polscy i goście zagraniczni przedstawili szeroką tematykę związaną z biologią rozrodu różnych gatunków zwierząt hodowlanych. Kilka ciekawych wystąpień dotyczyło rozrodu i hodowli bydła. Były to min.:  „Selekcja genomowa  w doskonaleniu cech związanych z rozrodem bydła” dr hab. Beaty Sitkowskiej czy „Zaawansowana kontrola jakości biologicznej nasienia buhajów”  prezentowana przez dr Alicję Kowalczyk. W konferencji wzięli również udział pracownicy PFHBiPM. Olga Orłowska z Działu Hodowli PFHBiPM przedstawiła prezentację pt.: ”Wymogi dotyczące rejestracji zabiegów inseminacyjnych i transferu zarodków w stadach objętych oceną użytkowości mlecznej”. Bardzo interesujące informacje dotyczące embriotransferu u bydła przedstawił Profesor Jędrzej M. Jaśkowski z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK w prezentacji pt.: Embriotransfer w dobie koronawirusa - stan bieżący i prognozy na podstawie danych sprawozdawczych zespołów ET w Polsce.” (abstrakt)