PFHBiPM
Aktualności

Holenderska perspektywa w Warszawie

Michał Krukowski | | Informacje

Informacja z dnia: 28-07-2022

Międzynarodowe spotkanie zorganizowane w dniu 28 lipca 2022 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami holenderskiego rolnictwa, których kraj opanowały rozległe protesty i niepokoje społeczne było dobrą okazją do poznania perspektywy i problematyki z jaką mierzą się rolnicy z Niderlandów. Udział w nim wzięli nie tylko posłowie, polskie organizacje społeczne czy inicjatywy rolnicze, lecz także przedstawiciele krajów regionu, w tym Litwy, której delegacja przybyła licznie, na czele z Arunasem Svitojusem – prezesem Litewskiej Izby Rolniczej. Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentował prezydent Leszek Hądzlik oraz wiceprezydent Andrzej Steckiewicz. Krajową Radę Izb Rolniczych zaś jej wiceprezes, Mirosław Borowski.

Sytuacja na rolnych rynkach holenderskiego rolnictwa jest trudna, a sami zainteresowani są bardzo zdecydowanie nastawieni na sukces i obronę swoich miejsc pracy. Nie godzą się z ograniczeniami w produkcji i stratami finansowymi, czując się odpowiedzialni za krajowe rolnictwo i przyszłość swoich następców. Z ust uczestników padły też liczne głosy porównujące sytuację Holendrów z polskimi realiami.

Wnioski wypływające ze spotkania są jednoznaczne:  prawodawstwo unijne nie może przeć w kierunku ograniczenia produkcji i redukcji liczby gospodarstw rolnych, gdyż grozi to znaczącym ograniczeniem w dostępności fizycznej i ekonomicznej poszczególnych produktów żywnościowych. Szalejąca inflacja, drożejące środki do produkcji rolnej, wzrost cen paliw i energii oraz ciągłe zmiany biurokratyczne – to tylko niektóre czynniki znacząco pogarszające rentowność gospodarstw mlecznych poruszone przez reprezentujących środowisko polskich hodowców bydła i producentów mleka.