PFHBiPM
Aktualności

Hodowcy z Przemętu i Kamiennej Góry odwiedzili Kobierno

Paweł Reszel | | Wielkopolski ZHiPB

Pracownicy Regionu Oceny Poznań Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka kontynuują organizację warsztatów, które zapoczątkowane zostały już z początkiem ubiegłego roku. Warsztaty organizowane są dla hodowców bydła mlecznego już współpracujących z PFHBiPM oraz dla rolników, którzy jeszcze nie prowadzą oceny wartości użytkowej bydła w swoich stadach.

Spotkanie, które odbyło się 3 marca 2020 roku zorganizował Paweł Reszel – inspektor nadzoru przy współpracy z doradcą zootechnicznym Marcinem Zwolińskim i Tadeuszem Andrzejukiem, inspektorem nadzoru z rejonu Dolnego Śląska. Do siedziby zespołu Oceny RO Poznań i laboratorium oceny mleka w Kobiernie przybyła grupa hodowców z Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła z Przemętu z prezesem Leszkiem Koziczyńskim na czele, a także grupa hodowców będących już pod oceną z rejonu Kamiennej Góry.

Obecnych hodowców w imieniu dyrektora Regionu Oceny Poznań powitał kierownik komórki, Piotr Funka, oraz Mikołaj Czarnecki, pełniący funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła.

Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z urządzeniami działającymi w laboratorium oceny mleka, paszy oraz urządzeniami do badań cielności PAG z próbek mleka. Szczegółowo każdy etap przemieszczenia próbki od przyjęcia do wyników omówił kierownik, Roman Kręciołek.

Kolejnym etapem było szkolenie teoretyczne. Szczegółowo omówiono program SOL oraz przedstawiono wszystkie usługi jakie prowadzi PFHBiPM. W tej części hodowcy, którzy nie prowadzą jeszcze oceny mieli okazję poznać wszystkie szczegóły, które chcieli doprecyzować. Następnie doradca przedstawił nowe raporty analityczne, które hodowcy będą otrzymywać od maja w ramach prowadzonej wartości użytkowej bydła.

Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem. Jednak to jeszcze nie był koniec atrakcji dla hodowców. W drodze powrotnej do domu, członkowie Koła zwiedzili oborę, w której pracuje robot udojowy. Obora wyjątkowa ponieważ jest przykładem, że roboty udojowe pracują nie tylko w nowoczesnych obiektach. W tym przypadku jest to robot udojowy w oborze, gdzie wcześniej obowiązywał system na uwięzi. Atrakcji dodał fakt, że w tym dniu był przeprowadzany próbny udój.