PFHBiPM
Aktualności

Gościnne Bolesławowo

Regina Stefańska | | 2019

W dniach 28–29 września br. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie zrobiło się gwarnie, tłoczno i miło za sprawą organizowanej wystawy i dożynek powiatu Starogardzkiego.

Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowały VI Pomorską Wystawę Bydła Mlecznego, która była również współfinansowana przez KOWR z Funduszu Promocji Mleka. Przez dwa dni realizację przedsięwzięcia VI Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego wspierali prezydenci PFHBiPM Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz. W niedzielne południe odwiedził nasze stoisko podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, zwiedził stoiska ze zwierzętami i bezpośrednio miał możliwość przeprowadzenia rozmów z wystawcami bydła mlecznego.

Sędzią wyceniającym zwierzęta był Tomasz Kostro z PFHBiPM.

W wystawie udział brało 17 hodowców, prezentowali łącznie 35 zwierząt, w 4 grupach jałówki i 3 grupy krów oraz w niedzielę w Konkursie Młodego Hodowcy uczestniczyło 10 dzieci hodowców prezentujących swoje jałóweczki.

W oparciu o regulamin wyceny sędzia wycenił prezentowane sztuki zwierząt i wyróżnił czempiony i wiceczempiony:

Numer rejestracyjnyWłaścicielOcena
jałówki w wieku 11–12 miesięcy
PL 005392927133Armatowski Janusz z PostołowaCZEMPION
jałówki w wieku 13–14 miesięcy
PL005388951401Hawrylicz Barbara, Mątowskie PastwiskaCZEMPION
PL 005406671250 OHZ  GAJEWO sp. z o.o. TragaminWICECZEMPION
PL 005403679716Leszek Szwarc, Wysińskie ChróstyWICECZEMPION
jałówki w wieku 15–16 miesięcy
PL005406670833 OHZ  GAJEWO sp. z o.o. TragaminCZEMPION
SUPERCZEMPION
PL 005363937376FORTUNE sp. z o.o. w Cieszymowie WICECZEMPION
PL 005385920547Żukowski Piotr, WiercinyWICECZEMPION
jałówki w wieku 17-18 miesięcy
PL005419914351FORTUNE sp. z o.o. w Cieszymowie CZEMPION
 PL 005323629464OHZ Bobrowniki sp. z o.o. w BobrownikachWICECZEMPION
 PL 005338121816Majewski Eugeniusz, KołoząbWICECZEMPION
krowy pierwiastki z wiekiem 1 wycielenia maksymalnie 27 miesięcy życia
 PL005415866890OHZ  GAJEWO sp. z o.o. TragaminCZEMPION
krowy w trakcie II laktacji
PL005359800592 FORTUNE sp. z o.o. Cieszymowo CZEMPION
SUPERCZEMPION
PL 005372825411OHZ Bobrowniki sp. z o.o. w BobrownikachWICECZEMPION
krowy w trakcie III  i dalszych laktacji.
 PL005327769272OHZ Bobrowniki sp. z o.o. w BobrownikachCZEMPION

Superczempionem w grupie jałówek została nr. katalogowy 22, PL005406670833 KUPNA 27, z OHZ Gajewo sp. z o.o.

Superczempionem w grupie krów została nr. kat.43, PL005359800592 PAULA 575-2, FORTUNE sp. z o.o. Cieszymowo.

Wszystkie zwierzęta prezentowały pożądany typ mleczny co świadczy o prawidłowej pracy hodowlanej na terenie województwa pomorskiego, której celem jest doskonalenie populacji bydła miejscowego w kierunku jednostronnie mlecznym. Hodowcy wykazali duże zaangażowanie w przygotowaniu zwierząt. Ocena bydła mlecznego przebiegała sprawnie i zgodnie z regulaminem wyceny bydła mlecznego. Czempiony i wiceczempiony wyróżnione pamiątkowymi kryształowymi pucharami, które wręczali Prezydenci PFHBiPM i Przewodniczący PZHBM w Gdańsku Józef Warunek. Wszyscy wystawcy bydła mlecznego również otrzymali gorące słowa podziękowania od organizatorów za udział w VI Pomorskiej Wystawie Bydła Mlecznego i pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które wręczane były na ringu.

Szkoła w Bolesławowie na scenie głównej wyróżniła wszystkich zdobywców czempionów i wiceczempionów dodatkowymi pucharami „Za osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego”, które wręczał oprócz Dyrektora Szkoły w Bolesławowie pana Alfreda Portee, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

W dniu 29 września sędzia pan Tomasz Kostro przeprowadził Konkurs Młodego Hodowcy . Dokonał oceny 10 cieląt i przyznał wszystkim uczestnikom równorzędne pierwsze miejsce.

 

Każdy z oprowadzających otrzymał w zamian za tak dobre przygotowanie i prezentowanie swoich jałóweczek pamiątkowy pucharek i liczne nagrody ufundowane przez: Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku, Polska Federację Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Spółdzielnię Producentów Mleka Pomorze, Biofeed, WCHiRZ, Powislański BS w Kwidzynie I. Radość młodych hodowców była ogromna i trwać będzie jeszcze długo po wystawie przy korzystaniu z otrzymanych prezentów.

Tradycją stało się już w sobotnie wystawowe popołudnie przyjęcie do Klubu Stutysięcznic kolejnych krów z województwa pomorskiego, które przekroczyły wydajność życiową 100 tysięcy kilogramów mleka.

Do elitarnego Klubu dołączone zostały krowy z hodowli:
1. Urszuli Majewskiej z Kołozębia – Miła 23, PL005293722974, wyprodukowała już 117 136 kg mleka, żyje, ma się dobrze i zaprezentowała się okazale na ringu wystawowym. Jest 10 krową w klubie z tej hodowli, która liczy 19 krów.

2. Fortune Cieszymowo sp. z o.o. z tej hodowli liczącej 1287 krów, do klubu dołączyła już 8 krowa, Zima 18, PL005162332204, która w 12 letnim życiu wyprodukowała 109766 kg mleka, najwyższa jej wydajność laktacyjna to 14 713 kg mleka.

3. Tomasz Marchaj ze Stogów – dołączyła do klubu 2 sztuka z hodowli która liczy 88 krów, Łata 24, PL005072732064, jej wydajność życiowa 107 076 kg mleka. Maksymalna wydajność laktacyjna tej sztuki to 9639 kg mleka w drugiej laktacji.

4. Mateusz Trzciński z Gogolewa, z tej hodowli liczącej 24 krowy, do klubu po raz pierwszy dołączyły w tym roku 2 krowy Nindża IV PL005093755875, której wydajność życiowa wyniosła 106 078 kg mleka i Gruszka 34, PL005092898825, w 11 laktacji przekroczyła magiczne 100 tysięcy kg mleka.

W pomorskim Klubie Stutysięcznic z wymienionymi powyżej krowami jest łącznie 49 krów.

 Sobotni wieczór to coroczna okazja do integracji, wymiany  doświadczeń  wszystkich hodowców, wystawców, współorganizatorów, którzy spotykają się w sali dydaktyczno-muzealnej „W Zgodzie z Naturą” – gdzie zabawa trawa do północy.

Wszystkim hodowcom, gościom, współorganizatorom, dyrektorowi ZSR w Bolesławowie Alfredowi Portee i całemu gronu pedagogicznemu, PZHBM w Gdańsku oraz wszystkim sponsorom – serdecznie dziękuję za uświetnienie i pomoc w organizacji VI Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie.