PFHBiPM
Aktualności

Główny Lekarz Weterynarii o farmakoterapii wobec nowych przepisów

| HiChB

Posłuchaj audycji z dr Bogdanem Konopką, Głównym Lekarzem Weterynarii >> 

Od 28 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy Komisji Europejskiej w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/6 ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

Rozporządzenie nie zakazuje stosowania antybiotyków w chowie bydła, jednakże mówi o ich racjonalnym wykorzystaniu. Nakłada obowiązki na lekarzy weterynarii i hodowców, którzy mają prowadzić dokumentację stosowanych przez nich produktów leczniczych. Gromadzone w ten sposób informacje w bazach danych krajów członkowskich pozwolą monitorować ich zużycie w poszczególnych krajach, a skoro informacje w tych bazach danych będą ogólnie dostępne, to także pozwolą konsumentom na wyrobienie sobie zdania o jakości żywności w UE.

O tym, jakie obowiązki spoczną na barkach rolników i lekarzy weterynarii w związku z wejściem w życie nowych przepisów redakcja „Hodowli i Chowu Bydła” rozmawiała z dr Bogdanem Konopką, Głównym Lekarzem Weterynarii. Doktor powiedział także o planach Inspekcji, którą kieruje, w związku z zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Posłuchaj całej rozmowy >>