PFHBiPM
Aktualności

Genotypowanie – nowy sezon ruszył!

Bożena Gubała, Agnieszka Nowosielska | | Hodowla

O zaletach genotypowania i selekcji genomowej było dużo doniesień i wielu hodowców wykorzystuje już genomowe wartości hodowlane w zarządzaniu swoimi stadami bydła mlecznego.

Dlaczego hodowcy genotypują wszystkie jałówki urodzone w stadzie?

  1. Genotypowanie pozwala na wybór zwierząt do hodowli zaraz po ich urodzeniu, dzięki czemu nie trzeba czekać na ich produkcję, żeby podjąć decyzje selekcyjne. Najlepsze jałówki stają się matkami przyszłego pokolenia krów, w wyniku skojarzenia z wybitnymi buhajami i użyciu nasienia seksowanego.
  2. Wczesna selekcja i wybór tylko najlepszych zwierząt do dalszej hodowli pozwala na ograniczenie kosztów odchowu jałówek. Utrzymuje się tylko najlepsze genetycznie zwierzęta.
  3. Wybór jałówek o najlepszych cechach funkcjonalnych powoduje, że w przyszłości mamy mniej problemów ze zdrowotnością krów.
  4. Genomowa wartość hodowlana to przede wszystkim bardzo dokładna informacja, bo precyzja oszacowań dla niektórych cech wynosi aż ponad 70%. Nigdy krowa, nawet w piątej laktacji bez oceny genomowej nie uzyska tak dokładnych oszacowań wartości hodowlanej.
  5. Dzięki wczesnej informacji o wartości hodowlanej dokonujemy już dla jałówek, precyzyjnego doboru za pomocą programu do kojarzeń np. DoKo.

Koszt genotypowania i oszacowania Genomowej oceny wartości hodowlanej to tylko 138 zł netto. Pamiętajmy jednak, że ponosimy go raz, a zaktualizowaną w każdym sezonie oceny informację wykorzystujemy do końca życia zwierzęcia.

Na świecie genotypowanie jest standardem i należy się zastanowić czy hodowcy amerykańscy, niemieccy, duńscy itd. robią to i ponoszą koszty dla przyjemności? Z całą pewnością nie! Dlatego wykorzystujmy doświadczenie innych krajów, którzy zaczęli to robić pięć lat wcześniej i dziś wiedzą, że bez tej informacji nie są w stanie zarządzać genetycznie swoim stadem.

Nie ma nowoczesnych stad w Europie i Ameryce Północnej, wygrywających konkurencję międzynarodową, które nie genotypują jałówek.

Nasi doradcy hodowlani służą pomocą i pomagają hodowcom wytypować potencjalne kandydatki do zgenontypowania na podstawie aktualnych indeksów rodowodowych jałówek, które są dostępne również na stronie Centrum Genetycznego – CGen https://www.cgen.pl/indeksy/ocena/ir/ranking. Po wybraniu jałówek pracownicy PFHBiPM pobierają próbki od zwierząt, a po uzyskaniu wyników genomowej oceny wartości hodowlanej pomagają w ich interpretacji, a przede wszystkim w praktycznym wykorzystaniu.

Ostatni tydzień września jest terminem kończącym pobieranie próbek, tak aby zdążyły one dotrzeć na czas do naszego Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie. Wyniki będą dostępne już na początku grudnia po opublikowaniu oficjalnej oceny wartości hodowlanej w sezonie 2019/3.

Nie genotypowałeś do tej pory, a chcesz wiedzieć więcej – obejrzyj krótki film na ten temat!