PFHBiPM
Aktualności

Genotypowanie idzie coraz lepiej

| Laboratorium Genetyki Bydła

Właśnie zakończył się 2. dodatkowy sezon genotypowania w 2019 roku. Tym razem zlecono Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM zbadanie 277 zwierząt, co jest wyraźnym wzrostem ilościowym w porównaniu do 2018 roku. Wyniki badań z tego sezonu dostępne będą dla hodowców już na początku czerwca. Sezony dodatkowe są szczególnie atrakcyjne dla Hodowców, którym zależy na jak najszybszym oszacowaniu genomowej wartości hodowlanej, gdyż okres oszacowania jest wyraźnie krótszy niż w wypadku sezonów oficjalnych.

W momencie zakończenie sezonu dodatkowego, doradcy Działu Hodowli rozpoczęli zbieranie próbek od zwierząt przeznaczonych do zgenotypowania w drugim sezonie oficjalnym. W ciągu 2 pierwszych tygodni zgłoszono już ponad 200 zwierząt. Świadczy to o tym, że genotypowanie okazało się niezwykle przydatnym narzędziem w pracach hodowlanych i staje się rutynowaną inwestycją w rozwój stada.