PFHBiPM
Aktualności

Genom bydła domowego

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

W 2009 r. międzynarodowy zespół 300 badaczy z 25 krajów doniósł o zsekwencjonowaniu genomu – czyli kompletnej informacji genetycznej żywego organizmu – bydła (Bos taurus), które to pozwala na odczytanie informacji genetycznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie organizmu. Wyniki badań zostały opublikowane w tygodniku Science z 24 kwietnia 2009 r. Wzorcem gatunku była krowa rasy hereford nazywająca się Dominnete 01449. Badania trwały 6 lat i kosztowały 53 mln dolarów. Okazało się, że genom bydła składa się z 3 mld par zasad – podobnie jak u człowieka. Zawiera on ponad 22 tys. genów, spośród których 14 tys. jest takich samych, jak u wszystkich gatunków ssaków. Około 80% genów bydła jest takich samych, jak u człowieka. Bydło ma też około tysiąc genów występujących u psów i gryzoni, ale nieobecnych u człowieka.

ŹRÓDŁA:
Jędraszczyk J., 2010; „Genomowa wartość hodowlana nowym narzędziem w doskonaleniu bydła mlecznego”, Życie weterynaryjne, 85(2)
zdjęcie: https://geneticliteracyproject.org/2019/05/15/breeding-better-steak-geneticists-aim-to-streamline-development-of-heat-tolerant-cattle/