PFHBiPM
Aktualności

Federacja działała zgodnie z prawem, Prokurator umorzył postępowanie

Radosław Iwański | | Informacje

informacja z dnia 21-04-20

9 kwietnia br. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamknęła niemal trzy letnie śledztwo w sprawie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiej Federacji Sp. z o.o. wskazując, że żadne przestępstwo nie zostało popełnione. Prokuratura umorzyła postępowanie. Śledztwo objęło wszystkie istotne elementy funkcjonowania PFHBiPM oraz Spółki. Obszerny materiał dowodowy, jak i złożony zakres merytoryczny działania prokuratury wsparł biegły sądowy sporządzając kilka opinii w powyższej sprawie. 

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka poinformował w stosownym piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o decyzji Prokuratury (pismo w załączeniu). Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji w tym samym piśmie zauważa, że obecnie „szczególnie istotna jest kwestia utrzymania wysokiej jakości mleka oraz dalszy rozwój postępu hodowlanego, co wymaga zaangażowania środków finansowych co najmniej na poziomie 2018 roku.”

W załączeniu znajduje się także kopia sentencji postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.