PFHBiPM
Aktualności

Europejskie Warsztaty Sędziowskie

Krystian Korytkowski | | Hodowla

W dniach 17–19.05.2022r. w Montichiari (Włochy) odbyły się Europejskie Warsztaty Sędziowskie dla sędziów bydła ras mlecznych. W warsztatach uczestniczyło 14 krajów – oprócz gospodarzy Włochów, także Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Łotwa, Węgry, Francja oraz Polska, łącznie 38 osób. Nasz kraj reprezentowali:

  • Radek Słupikowski – hodowca z Suchorączka, woj. kujawsko-pomorskie,
  • Krystian Korytkowski – doradca ds. hodowli PFHBiPM.

Pierwszy dzień rozpoczął się od sesji teoretycznej podczas której zwrócono uwagę na dwa bardzo ważne aspekty związane z oceną bydła na wystawach.

  • Pierwszy dotyczył wypełnienia wymienia w trakcie pokazu. Ze względu na ochronę zdrowia i komfort krów, zaleca się, aby wymiona nie były nadmiernie przepełnione i w miarę możliwości przedstawiały rzeczywisty i naturalny wygląd. Kontrolę nad tym mają sprawować komisje składające się m.in. z lekarzy weterynarii wyposażonych w odpowiednie urządzenia (USG, skaner).
  • Drugi aspekt wynikał z rozwijającej się robotyzacji pozyskiwania mleka. Należy większą uwagę zwracać na odpowiednie ustawienie strzyków na ćwiartkach wymienia, na ich długość oraz grubość.
  • Wspomniano także, o niedopuszczalnych metodach eksponowania żeber, poprzez nadmierne wycinanie sierści na nich, przez co przybierają nienaturalny wygląd i często ich widok jest źle odbierany przez odwiedzających.
  • Kwestię używania olejków, kremów do pielęgnacji wymienia pozostawia się w gestii organizatorów wystawy.

Kolejny dzień to sesja praktyczna, która odbyła się na Targach Montichiari.

Sesja praktyczna polegała na uszeregowaniu zwierząt w poszczególnych klasach. Każda z klas liczyła sześć zwierząt (jałówki, krowy). Uczestnikom losowo przydzielono grupy w których mieli uzasadnić swój wybór.

Miło nam donieść, że część praktyczną warsztatów zdało 16 osób, w tym nasz hodowca Radek Słupikowski. Jest to zaliczenie pierwszego etapu w drodze do nominacji do Europejskiego Panelu Sędziów Bydła Mlecznego. Członkostwo w nim pozwala na sędziowanie wystaw na europejskich ringach. Gratulujemy!