PFHBiPM
Aktualności

Europejskie Spotkanie Pokrojowców Bydła Simentalskiego 2022

Mateusz Zbiciak | | Hodowla

Od 2012 roku odbywają się cyklicznie coroczne spotkania klasyfikatorów bydła simentalskiego organizowane przez Europejską Federację Hodowców Bydła Simentalskiego. W tym roku spotkanie odbyło się dniach 08–09.06.2022 w słoweńskiej Bistricy. Wśród 33 uczestników z 10 państw znajdowali się specjaliści reprezentujący Niemcy, Austrię, Czechy, Słowacje, Rumunię, Włochy, Węgry, Chorwację, Słowenię oraz Polskę.

Z PFHBiPM w warsztatach uczestniczyli doradcy ds. hodowli Damian Cholewa oraz Mateusz Zbiciak, którzy doskonalili umiejętności oceny pokroju bydła simentalskiego.

Ćwiczenia praktyczne odbyły się w gospodarstwie Andreja Podkubovsek w jego nowo wybudowanej oborze wolnostanowiskowej z około 50 krowami. Uczestnicy warsztatów przez dwa kolejne dni dokonywali oceny pokroju krów rasy simentalskiej. Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy mieli za zadanie ocenić wybrane przez prowadzących sztuki do których wrócono kolejnego dnia w celu zweryfikowania poprawności przeprowadzonej dzień wcześniej oceny.

Poza częścią praktyczną odbyła się także część teoretyczna podczas której uczestnicy omawiali najnowsze osiągnięcia w zakresie złożoności oceny typu i budowy bydła simentalskiego. Po ponad 10 latach dokonano przeglądu cech pod kątem ich znaczenia dla okresu użytkowania. Istnieje stosunkowo dobra zgodność z poprzednim wzorem obliczeniowym. Jedynie cecha suchość/rozwój stawu skokowego (hock development) powinna zostać skorygowana na następnym spotkaniu. Zbyt wąsko umiejscowione i skierowane do wewnątrz strzyki tylne również zostaną poddane testom. Szczególnie dla gospodarstw AMS (z automatycznym systemem doju) niekorzystny układ obu tych cech jest problematyczny.

Jože Smolinger, przedstawiciel Słoweńskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego przedstawił rozwój hodowli bydła simentalskiego w Słowenii. Wydajność i jakość krów wyraźnie wzrosła. Słowenia zamierza w przyszłości uczestniczyć w niemiecko–austriacko–czeskim systemie szacowania wartości hodowlanej.

Kolejne spotkanie klasyfikatorów odbędzie się w Szwajcarii w dniach od 3–5 maja 2023 roku.