PFHBiPM
Aktualności

Europejski rynek mleka

| Informacje

W dniu 19 stycznia Komisja Europejska dyskutowała na temat europejskiego rynku mleka. Najważniejsze informacje:

  • Wysokie ceny płacone producentom mleka przyczyniły się do wyższej produkcji w końcowych miesiącach 2022 roku.  W październiku skup mleka był wyższy o +1,6% w porównaniu do października 2021 r., w listopadzie wzrost wyniósł +1,8% (+203 tys. ton). W przypadku największych producentów mleka spadek skupu odnotowano jedynie we Włoszech (-3%) i Hiszpanii (-4,5%). Skup mleka wzrósł w Niemczech (+3,9%), Francji (+1,1%), Irlandii (7,4%), Polsce (+2,5%), Holandii (5,1%). Największy wzrost odnotowano w Rumunii i wyniósł +14,2%. Komisja Europejska prognozuje, że unijny skup mleka na koniec 2022 roku będzie na takim samym poziomie jak w roku 2021. Przyczyniły się do tego wzrosty skupu w ostatnich miesiącach. W miesiącach styczeń – listopad 2022 roku, skup był o 0,1% niższy niż w roku 2021. W analizowanym okresie w 10 państwach członkowskich skup surowca być wyższy niż w roku poprzednim: Austria +3,1%, Belgia +2,4%, Polska +2,1%. Największe spadki skupu odnotowano w Chorwacji o -5,5%, na Cyprze -4,3% i w Bułgarii o -3,3%. We Francji skup ograniczono o 0,8%, natomiast w Niemczech o 0,3%.
  • W listopadzie 2022 r. skup mleka w USA był o 1,3% wyższy w porównaniu z listopadem 2021 r. W Wielkiej Brytanii w analizowanym miesiącu skupiono o 3% więcej mleka w relacji rocznej. Nadal odnotowywany jest spadek produkcji mleka w Australii, tj. -9,1% rok do roku i Nowe Zelandii -1,7%. W listopadzie 2022 r. ogólna produkcja mleka w Australii, Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wzrosła o 0,9% w relacji rocznej. W okresie styczeń-listopad 2022 r. produkcja mleka wzrosła w: USA +0,1%, nieznacznie obniżyła się w Wielkiej Brytanii -0,7% i Unii Europejskiej -0,1%; głębokie spadki dotyczyły Australii -6,7% i Nowej Zelandii -4,2%.
  • Produkcja podstawowych przetworów mlecznych w UE w okresie styczeń-listopad 2022 r.: spadki: masło -0,1%, mleko zagęszczone -3,9%, mleko pitne -0,7%, mleko fermentowane -0,4% i sery -0,5%, a wzrosty: OMP +0,5%, PMP -5,3% oraz śmietanka +0,6%.
  • Średnia cena skupu mleka w UE-27 nadal rośnie, jest historycznie wysoka, osiągnęła  w listopadzie 2022 r. poziom 57,78 euro/100 kg, tj. +2% w relacji miesięcznej oraz +44,3% w relacji rocznej. Prognoza ceny na grudzień 2022 r. wynosi 57,83 euro/100 kg, tj. +0,1% miesiąc do miesiąca. Niestety należy spodziewać się, że w najbliższym czasie ceny przestaną rosnąć. W listopadzie 2022 r. średnia cena skupu mleka spadła w 5 państwach członkowskich – Belgia, Chorwacja, Litwa, Łotwa i Malta. Najwyższa cena skupu mleka była w Irlandii (69,34 euro/100 kg); wysokie ceny dotyczyły również Cypru (64,4 euro/100 kg) i Holandii (62,25 euro/100 kg). Najniższe ceny: Francja, Chorwacja i Łotwa.
  • Kontynuowany jest spadek średnich unijnych cen przetworów mlecznych. W 2. tygodniu 2023 r. średnia cen masła wyniosła 541 euro/100 kg, tj. -9,1% w relacji miesięcznej oraz -5,6% w relacji rocznej (w październiku 2022 r. średnia cena masła przekroczyła 700 euro/100 kg), OMP – 275 euro/100 kg, tj. -7% miesiąc do miesiąca i -19% rok do roku, PMP – 385 euro/100 kg, tj. -8,2% w porównaniu do grudnia 2022 i -9% w porównaniu do stycznia 2022, serwatka – 85 euro/100 kg, tj. -7,7% m/m i -30% r/r, jedynie +0,5% względem średniej 5-letniej. Ceny serów są wysokie i stabilne. Na rynkach światowych najbardziej konkurencyjne są masło i PMP pochodzące z Oceanii, a ceny Cheddara i OMP są najniższe w USA. Ceny masła w Oceanii (4 613 USD/tonę) są znacząco poniżej ceny unijnej (6 047 USD/tonę).
  • Brakuje najnowszych danych handlowych za listopad 2022 r. Komisja przedstawiła ogółem unijny import masła i serów w okresie styczeń-październik 2022 r. Unijny import masła wzrósł, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii (+41% rok do roku; 25,3 tys. ton; dane do września), z Ukrainy (z 50 do 5 202 ton); Ukraina jest drugim największym kierunkiem skąd pochodzi masło, następnie Nowa Zelandia (+129%) i Turcja (import wzrósł z 9 ton do 2,3 tys. ton). Główne kierunki importu serów: Wielka Brytania (-12% r/r; 89,1 tys. ton; dane do września), Szwajcaria (-7%), Norwegia (+126%), Ukraina (z 0 do 2,2 tys. ton).