PFHBiPM
Aktualności

Rasa polska czerwono-biała okiem selekcjonera – wybór matek buhajów

Emilian Pogorzelak | | Hodowla

Na przełomie lutego i marca 2023 roku w województwie małopolskim i dolnośląskim odbyły się cztery szkolenia dla hodowców bydła rasy polskiej czerwono – białej (kod rasy ZR) organizowane przez Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy. Spotkania dotyczyły zmian wynikających z wprowadzenia Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz dotychczasowej realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych  tej rasy, jak również systemu certyfikacji znakiem Rasa Rodzima.

W trakcie szkoleń omawiano tematy dotyczące procedury kwalifikacji buhajów do pobrania nasienia, zmian związanych z wprowadzeniem planu strategicznego WPR 2023-2027, czy nowych wyzwań w hodowli zachowawczej bydła polskiego czerwono – białego. Prelegentami byli Ewa Sosin i Agnieszka Chełmińska z Instytutu Zootechniki – PIB; Jacek Chmielewski z MRiRW; Emilian Pogorzelak i Wojciech Rasiński z PFHBiPM; Marta Nykiel i Jarosław Jędraszczyk z MCB Krasne.

Jednym z przedstawionych tematów była „Rasa polska czerwono – biała okiem selekcjonera – wybór matek buhajów”. W trakcie prezentacji omówiono podstawy Programu ochrony zasobów genetycznych z zakresu wyboru matek buhajów rasy ZR oraz podstawowe wymagania dotyczące fenotypu dla krów, kandydatek na matki buhajów tej rasy. Następnie omówiono zadania wykonywane przez PFHBiPM dla hodowców bydła rasy ZR w programie ochrony zasobów genetycznych m.in.

 • prowadzenie ksiąg hodowlanych dla rasy ZR;
 • ocenę użytkowości mlecznej (próbne udoje);
 • wybór matek buhajów (MB);
 • kwalifikację buhajków do krycia naturalnego oraz do inseminacji;
 • tworzenie planów kojarzeń przy pomocy programu DoKo;
 • pomoc w obrocie materiałem hodowlanym;
 • współpracę z SU (MCB Krasne Sp. z o.o.);

Kolejnym etapem przedstawionego tematu było przybliżenie hodowcom pełnej oceny typu i budowy, która jest wymagana przy kwalifikacji krowy na matkę buhajów. Zaprezentowano jak powinny wyglądać poszczególne cechy w ocenie liniowej np. budowa wymienia, postawa nóg, umięśnienie, budowa klatki piersiowej. Przypomniano podstawowe wymagania dla krowy matki buhajów w rasie ZR jakimi są:

 • potwierdzone pochodzenie po parze rodzicielskiej wynikiem testu DNA;
 • pełna ocena typu i budowy;
 • ocena ogólna min. 75 pkt.
 • sztuka musi być w typie rasy, zgodna ze wzorcem;
 • odpowiedni rodowód;
 • krowa pod oceną wartości użytkowej bydła;
 • akceptacja Grupy Roboczej oraz Koordynatora Programu Ochrony Zasobów Genetycznych z ramienia Instytutu Zootechniki.

Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem hodowców. Prowadzono ożywione i merytoryczne dyskusje, które zakończyły się opracowaniem wniosków i planów na przyszłość dotyczących popularyzacji rasy polskiej czerwono – białej oraz promocji produktów od niej pochodzących.