PFHBiPM
Aktualności

Europejska Konfederacja Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego

Roman Januszewski | | Hodowla

Europejska Konfederacja Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego (EHRC) jest niezależną organizacją reprezentującą interesy hodowców bydła rasy holsztyńskiej w Europie. Obecnie 30 Stowarzyszeń Holsztyńskich w ramach EHRC reprezentuje ponad 10,5 mln krów mlecznych rasy holsztyńskiej i 191 000 członków.

Konfederacja powstała w 1966 roku. Polska w latach 80-tych dołączyła do grona krajów członkowskich tej organizacji.

Misją EHRC jest doskonalenie, rozwój i promocja bydła rasy holsztyńskiej obu odmian barwnych poprzez ścisłą współpracę wszystkich oficjalnie uznanych europejskich organizacji prowadzących księgi hodowlane. EHRC odegrała zasadniczą rolę w opracowaniu i standaryzacji dokumentu jakim jest świadectwo zootechniczne stosowane przez wszystkie główne europejskie stowarzyszenia holsztyńskie. Świadectwa zootechniczne, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, są kluczowymi źródłami informacji o zwierzęciu i jego przodkach, zawierającymi wszystkie ważne elementy hodowlane dotyczące produkcji, pokroju, wydajności genetycznej (indeksu) i pochodzenia. Zastąpienie mnogości dokumentów rodowodowych w różnych krajach świadectwem zootechnicznym znacznie uprościło międzynarodowy handel zwierzętami hodowlanymi i nasieniem oraz wzajemne uznawanie ksiąg hodowlanych.

EHRC organizuje warsztaty dotyczące technik sędziowania na wystawach hodowlanych, w których czynnie uczestniczą przedstawiciele z Polski. Europejska Szkoła Sędziowania to warsztaty dla osób, które pragną od podstaw poznać zasady dotyczące technik sędziowania. Z kolei w Europejskich Warsztatach Sędziów uczestniczą tylko najlepsi sędziowie z poszczególnych krajów. Podczas warsztatów sędziowie o najlepszych wynikach są nominowani do oficjalnego Europejskiego Panelu Sędziów EHRC i są dostępni dla zaproszeń do sędziowania na wystawach bydła holsztyńskiego w całej Europie.

EHRC jest organizatorem Czempionatu Europy, który jest jednym z najbardziej prestiżowych czempionatów bydła rasy holsztyńskiej na świecie. Odbywa się co trzy lata w jednym z krajów członkowskich EHRC. Mistrzostwa Europy odgrywają ważną rolę w promowaniu rasy holsztyńskiej w Europie i na świecie. Jest to jeden z trzech najbardziej rozpoznawalnych pokazów mistrzowskich na świecie. Polscy hodowcy uczestniczyli w dwóch edycjach czempionatu (w Cremonie i Fribourgu). Niestety edycja mistrzostw, która miała się odbyć we Włoszech w 2022 roku została odwołana w związku z nowymi, bardziej rygorystycznymi regulacjami Parlamentu Europejskiego dotyczącymi zdrowia zwierząt. 

Członkostwo PFHBiPM w EHRC jest działaniem na rzecz zintegrowania środowiska hodowców bydła holsztyńskiego krajów Europy, wypracowania wspólnych standardów prowadzenia ksiąg hodowlanych i wzajemnej wymiany informacji o wszystkich ważnych sprawach hodowlanych oraz promocji polskiej hodowli bydła rasy PHF.