PFHBiPM
Aktualności

Embriotransfer

Izabela Jannasz | | Ciekawostki

Embriotransfer (ET) jest techniką, która polega na przenoszeniu zarodków z macicy jednej krowy (dawczyni) do macicy innej krowy lub krów (biorczyni). Metoda ta pozwala na uzyskanie bardzo szybkiego postępu hodowlanego.

Początki ET to rok 1890, kiedy Walter Heap na Uniwersytecie w Cambridge pozyskał zarodki od królicy rasy agora, a następnie przeniósł je skutecznie do królicy rasy belgijskiej.

W 1951 r. w Wisconsin urodziło się pierwsze cielę z ET, zaś w 1973 r. uzyskano pierwsze cielę z zarodka zamrożonego. W Polsce pierwsze cielęta urodzone po użyciu tej metody uzyskano w Jastrzębcu w 1978 r.

Embriotransfer wykorzystywany jest również w niektórych gospodarstwach jako rozwiązanie problemu słabej skuteczności zacieleń w okresie letnim, podczas wysokich temperatur. Wśród zalet embriotransferu również należy wymienić ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz możliwość tworzenia rezerw genetycznych ras i odmian bydła zagrożonego wyginięciem.

Źródło: http://www.mchirz.pl/publikacje/art/embriotransfer/217 , http://strefa.agro.pl/embriotransfer-w-hodowli-bydla-mlecznego/