PFHBiPM
Aktualności

Eksport polskich produktów mlecznych

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W pierwszym półroczu bieżącego roku wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie sześciu miesięcy wartość eksportu produktów mleczarskich wyniosła około 1,9 mld EUR (8,54 mld zł) i była o 40% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Jednocześnie wartość importu wyniosła 0,8 mln EUR (3,67 mld zł), tj. o 34% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Dodatnie saldo wymiany handlowej produktami mleczarskimi ukształtowało się na poziomie 1,1 mld EUR (4,87 mld zł) i było o 45% wyższe niż w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Eksport produktów mleczarskich do krajów Unii Europejskiej wygenerował 73% wpływów uzyskanych ze sprzedaży tj. 1,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 58%. Głównymi odbiorcami na rynku unijnym byli: Niemcy (21% wartości – 389 mln EUR), Niderlandy (8% - 141 mln EUR), Czechy (6% - 115 mln EUR) oraz Włochy (5% - 96 mln EUR). Udział krajów pozaunijnych, nie należących do WNP, stanowił 24% polskiego eksportu. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 447 mln EUR i były o 8% wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku. Największy udział w polskim eksporcie miała Algieria (4% - 82 mln EUR), Wielka Brytania (4% - 71 mln EUR), Chiny (3% - 53 mln EUR) oraz Arabia Saudyjska (2% - 30 mln EUR). W pierwszym półroczu 2022 roku udział krajów WNO w eksporcie polskich produktów mlecznych był niewielki i wyniósł 3%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów wzrosła o 4%, do 62 mln EUR. Produkty mleczne eksportowano głównie do Ukrainy (54 mln EUR).