PFHBiPM
Aktualności

Duże zróżnicowanie wartości IE wśród buhajów z dostępnym nasieniem i w populacji krów

Agata Gindera | | CGen

W drugiej części analizy dotyczącej wartości Indeksu Ekonomicznego (IE) w kwietniowej ocenie wartości hodowlanej, prezentujemy podsumowanie wyników dla buhajów, których nasienie jest dostępne na krajowym rynku oraz charakterystykę populacji samic objętych kontrolą użytkowości w PFHBiPM

Najważniejsze informacje o IE w aktualnym sezonie (stan na dzień 11.05.2020 r.):

1. Na rynku krajowym dostępne jest nasienie ponad 1400 buhajów, wśród których występuje ogromne zróżnicowanie wartości IE. Najlepszy oferowany buhaj miał IE równy 2818 zł. Wartość ta jest wyższa aż o 3 268 zł od ostatniego buhaja w rankingu dostępnych buhajów. Alarmującym jest, że pomimo, iż buhaje powinny stanowić nośnik postępu oferowane są także takie, których potencjał genetyczny jest mniejszy od potencjału 91% krów z populacji aktywnej.   

2. Wartości IE w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej charakteryzują się ogromną rozpiętością. Wahają się one od -1989 do 2456 zł. Wybitne osobniki są znacznie lepsze od pozostałych, przy o wiele mniejszym zróżnicowaniu w największej grupie zwierząt o przeciętnych wartościach IE. 

3. Różnice pomiędzy średnią wartością IE w stadach dochodzą do 2347 złotych. Wyniki uzyskiwane przez wyróżniających się hodowców potwierdzają, że prowadząc pracę hodowlaną w stadzie można uzyskiwać efekty w postaci bardzo ekonomicznych krów. Analiza pokazuje także, że wielu stadach można łatwo podnieść wartość hodowlaną zwierząt i tym samym poprawić ich efektywność.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszymi informacjami w artykule “Indeks Ekonomiczny - analiza kwietniowej oceny - cz. 2” w lipcowym wydaniu czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”.

Natomiast analizy wartości IE dla odmian czerwono-białych są dostępne na stronie: cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki/