PFHBiPM
Aktualności

Duża aktywność krotoszyńskiego Koła

Ryszard Lesiakowski | | Informacje

Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie od lat prowadzi atrakcyjną działalność, nic też dziwnego, że zrzesza ok. 500 członków.

Duża liczba członków dobrowolnej organizacji funkcjonującej na szczeblu mikroregionu dobrze o niej świadczy, ale jest też inna strona medalu – trudno znaleźć lokal, który wszystkich pomieściłby. Toteż tegoroczne spotkania sprawozdawczo-szkoleniowe odbyły się w trzech lokalizacjach w różnych terminach na początku lutego. Hodowcy z gmin Kobylin i Zduny zebrali się w restauracji Bajka w Kobylinie, członkowie z gmin Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski zjechali do restauracji Perła w Orli, a z gmin Krotoszyn i Sulmierzyce przybyli do restauracji Cristal w Krotoszynie. Wszystkie zebrania prowadził prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła – Tadeusz Dymarski. Zebrania hodowców bydła mlecznego były dużym wydarzeniem w regionach, czego dowodem była obecność przedstawicieli poszczególnych gmin. Natomiast spotkaniu w Orli rangi nadała obecność prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła – Przemysława Jagły.

Na wszystkich wspomnianych spotkaniach prezes Tadeusz Dymarski zadał sprawozdanie z działalności Zarządu  Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie w 2019 roku. Przypomniał, że w styczniu 2019 roku odbyło się m.in. Walne Zabranie członków Koła, na którym wybrano jego władze na kadencję 2019–2022. – Zarząd  Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie w 2019 roku obradował 5 razy – relacjonował Tadeusz Dymarski. Poinformował o zaangażowaniu się Koła w organizację „Podsumowania wyników hodowlanych za 2018 rok” i Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Benicach w lipcu 2019 r. Dla członków Koła zorganizowany był wyjazd na targi Ferma Bydła’2019. Oprócz działalności merytorycznej w minionym roku zarząd krotoszyńskiego Koła był także aktywny na płaszczyźnie kulturalno-rozrywkowej. – W lutym 2019 roku zorganizowaliśmy po raz kolejny „Bal hodowców” w Domu Kultury w Kobiernie – informował Tadeusz Dymarski. Wspomniał także o zagranicznych wyjazdach w 2019 roku, tj. do Austrii na wyścigi samochodowe Formuły 1 oraz do Włoch na wycieczkę szkoleniowo-turystyczną. Zagraniczne wojaże były  wspólnymi przedsięwzięciami z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Bydła.

Prezes Tadeusz Dymarski poinformował także o zakupie ze składek członkowskich dwóch aparatów do badania próbek mleka na zawartość antybiotyków. Oba urządzenia umożliwiły w 2019 roku przebadanie  1247 próbek mleka. – Działalność ta jest możliwa dzięki społecznemu zaangażowaniu pracowników zespołu oceny i laboratorium Regionu Oceny Poznań – podkreśli prezes krotoszyńskiego Koła.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok przedstawił  zabranym Kierownik Biura Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła i Krotoszynie – Stanisław Suchodolski. Poinformował, że na koniec 2019 roku, w kasie znajdowało się 919,16 zł, saldo obrotowe w banku wynosiło 19 442,47 zł. Ponadto 12 4480 zł ulokowanych jest w udziałach Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Hodowlanych.

Część szkoleniowa tegorocznych lutowych spotkań członków krotoszyńskiego Koła była bardzo urozmaicona pod względem tematycznym. Marcin Zwoliński, doradca PFHBiPM informował m.in. o modyfikacji comiesięcznych raportów oceny użytkowości mlecznej krów, które od maja br. trafią do rąk hodowców. Nowe dokumenty będą zawierały nie tylko dane cyfrowe, ale także ich interpretację oraz kolorowe wykresy. Dotychczasowy raport RW-1 przyjmie nazwę Raport Analityczny Stado (RA Stado), a raport RW-2 będzie zastąpiony Wykazem Wyników Próba (WW Próba). Piotr Funka, kierownik Komórki ds. Oceny w Regionie Poznań (PFHBiPM) zachęcał na spotkaniu w Krotoszynie do korzystania z usług świadczonych przez Polską Federację, a w tym  m.in. z testów PAG. Służą one do potwierdzania lub wykluczania ciąży u krów na podstawie analizy próbki mleka. Ten sposób badania cielności jest łatwy do przeprowadzenia pod względem organizacyjnym, gdyż nie angażuje hodowcy. Przedstawiciel Polskiej Federacji zachęcał także do korzystania w doborze rozpłodników z nowego indeksu selekcyjnego, wyrażonego w złotówkach, tzw. indeksu ekonomicznego.

Natomiast Wojciech Styburski, prezes firmy Agro Integracja, zachęcał rolników do zawiązywania grup producenckich, których działalność jest wspierana w ramach programów unijnych. W jego opinii, programy na rozwój grup producenckich stwarzają nowe możliwości finansowania rozwoju gospodarstw rolnych. Prelegent poinformował, że w ramach programu PROW 2014–2020 grupy producenckie muszą realizować konkretne zadania i osiągać założone cele. Zwrócił szczególną uwagę na działanie 16 programu PROW, które jest ukierunkowane na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ramach grup operacyjnych (EPI), które mogą tworzyć gospodarstwa rolne, jednostki naukowej, przedsiębiorcy, czy zrzeszenia. Działalność takich grup operacyjnych jest szczególnie wspierana, wydatki na badania są refundowane wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Jako przykład poszukiwania innowacyjnych rozwiązań Wojciech Styburski podał m.in. mieszankę międzyplonową Futtrer Nova 11, która powstała w ramach działania grupy producentów. W opracowanie składu tej mieszanki zaangażowała się lokalna firma „Agrocentas” Sp.j. Ryszard Woltmann i synowie. Łukasz Woltmann reprezentujący tę firmę na spotkaniu hodowców w Krotoszynie zapewnił, że skład mieszanki traw Futter Nova jest nadal udoskonalany, zgodnie z oczekiwaniami rolników.

Na tegorocznych, lutowych spotkaniach członków krotoszyńskiego Koła nie zabrakło tematu żywieniowego. O nowych rozwiązaniach w żywieniu cieląt informował przedstawiciel firmy Josera – Dawid Waliszewski. Ważną informację przekazała hodowcom Anna Włodarczyk, reprezentującą Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt – otóż po raz pierwszy pojawił się buhaj z krajowej hodowli z indeksem  gPF 162, jako najwyżej oceniony rozpłodnik w wycenie krajowej i międzynarodowej. Nasienie tego rozpłodnika o imieniu Danko Zoom ET będzie dostępne za kilka miesięcy.

Lutowe spotkania członków  krotoszyńskiego Koła zakończyło losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów, tj. Rejonowe Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie oraz firmy: „Agrocentas” Sp.j. Ryszard Woltmann i synowie, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Agro Integracja i Josera.