PFHBiPM
Aktualności

Doradcy ogólni – Audyt Somatyczny

Anna Strzyżewska | | Doradztwo ogólne
Hodowco sprawdź swoje stado!

Audyt Somatyczny – nowa oferta PFHBiPM – wykonywany przez doradcę ogólnego w stadzie pozwoli na:

  • omówienie wyników RW,
  • wstępną analizę,
  • rozpoznanie problemu w stadzie,
  • ustalenie planu działania – wnioski, wskazówki, instrukcje.

Komórki somatyczne pochodzą z wymienia, a ich zawartość w mleku jest miernikiem zdrowotności zwierzęcia. Mleko od zdrowej krowy zawiera do 200 tys. komórek, które powstają w skutek naturalnej regeneracji tkanki gruczołowej wymienia. Komórki somatyczne, to obumarłe komórki tkanki gruczołowej oraz żywe i obumarłe białe ciałka krwi. Mleko z poszczególnych ćwiartek może posiadać różną ilość komórek somatycznych. Wynika to z aktywnej obrony strzyków przed bakteriami, które wnikają do kanałów strzykowych. Ich zawartość zmienia się podczas doju. Każdy hodowca wie, że krowy ze zwiększoną zawartością komórek somatycznych dają mniej mleka i o gorszej jakości.

Hodowco jeśli masz problemy ze swoim krowami, a posiadasz stado pod oceną, masz comiesięczną informację na temat komórek somatycznych od każdej krowy i wiesz, że masz stado z problemami, zgłoś się do doradcy ogólnego, który zdiagnozuje przyczynę i rozwiąże problem.

Doradca ogólny, przeprowadzający Audyt Somatyczny, zdiagnozuje problem poprzez:

  • obserwację stada podczas doju, która daje możliwości na szybsze wykrycie problemu;
  • weryfikację rutyny doju, która wyeliminuje błędy, które mają wpływ na zdrowotność stada;
  • omówienie wniosków i zaplanowanie dalszych działań – to klucz do szybkiego i skutecznego uzdrowienia stada.