PFHBiPM
Aktualności

Dominacja w stadzie krów

Izabela Trochimiuk | | Ciekawostki

Bydło odbywa wędrówki z pastwiska do wodopoju i pomieszczeń gospodarczych, chodząc szpalerem, w którym prowadząca krowa nie jest przewodniczką stada. Prowadzącą jest zwykle ta ciekawska i odważna. Posiada ona wysoki poziom emocji związanych z szukaniem, a niski związanych ze strachem.

Inne jest też pojęcie krowy dominującej w stadzie. Dominującą jest ta, która nie zawaha się użyć siły, by jako pierwsza dopchać się do jedzenia. Podporządkowane krowy to te, które muszą czekać na jedzenie. Na pastwiskach ta, która dominuje, pasie się na najlepszych stanowiskach. Najłatwiej odnaleźć krowę dominującą w stadzie podczas przepychanek przy żłobie.

Grupa naukowców przeprowadziła interesujące badanie nad dominacją społeczną i odsuwaniem się niektórych krów od jedzenia. Do tej pory istniały przypuszczenia, że dominacja społeczna ma asymetryczny i przechodni charakter. Asymetryczność to droga w jednym kierunku. Jeżeli krowa A zdominuje krowę B, to krowa B nigdy nie zdominuje krowy A. Z kolei przechodniość oznacza, że jeżeli krowa A zdominuje krowę B, a krowa B zdominuje krowę C, to krowa A ma pozycję dominującą w stosunku do krowy C. Jednak w trakcie badań okazało się, że 52% działań krów miało charakter dwukierunkowy. Czasami krowa A odepchnęła krowę B od żłobu, a wielokrotnie było odwrotnie. 45% potrójnych zależności krowich miało nieprzechodni charakter: krowa A zdominowała krowę B, krowa B krowę C, a krowa C potrafiła zdominować krowę A.

Źródło:

https://weterynarianews.pl/psychologia-zwierzat-cz-vi-krowa-wielkie-cialo-wielki-rozum/

 

Zdjęcie: baza foto Pfhb