PFHBiPM
Aktualności

Dlaczego Stado Online?

| Ocena wartości użytkowej

Niektórzy hodowcy wciąż wahają się z decyzją o korzystaniu z sytemu zarządzania stadem. W innych dziedzinach gospodarki przyjmujemy za oczywiste, że bez systemu zarządzania niełatwo jest ogarnąć całość przedsięwzięcia. W rolnictwie z niewiadomych względów często takie systemy uważane są za niepotrzebne.

Tymczasem racjonalne zarzadzanie stadem to nie tylko przygotowanie odpowiedniej paszy na czas. Racjonalne zarządzanie stadem to przede wszystkim analiza sytuacji i poszukiwanie właściwych rozwiązań stwierdzonych problemów.

 

W ciągu ostatnich lat hodowla i chów bydła mlecznego ulegają szybkim zmianom. Do obór wkroczyły szeroko nowe technologie i urządzenia, często skomputeryzowane. W rezultacie pozyskujemy coraz więcej danych o naszych zwierzętach. Palącym staje się problem, jak je gromadzić i analizować, aby było to z pożytkiem dla efektywności produkcji.

Niewątpliwie w pracy ze stadem jednym z kluczowych elementów jest systematyczne prowadzenie koniecznych zapisków. Im więcej zwierząt liczy nasze stado, tym trudniej sprostać ilości danych, które chcemy zapisać.

 

Ile razy przechodząc przez oborę chciałeś zanotować coś „na bieżąco”? Podczas jednego obchodu widzisz, że u tej sztuki przegapiono ruję, ta słabo wyjada, cielak ma biegunkę, itd. Zapisujesz to gdzieś na kartce, albo – jeśli jesteś dobrze zorganizowany – w zeszycie, który zawsze masz ze sobą. Zajmujesz się tymi sztukami, ale notatki giną albo zostają gdzieś na stronach zeszytu. Jeśli się uprzesz, to je w razie potrzeby odnajdziesz je, choć z upływem czasu będzie to coraz trudniejsze.

 

A można by  wyjąć telefon, zalogować się w Stado OnLine, kliknąć w kolczyk zwierzęcia, wprowadzić stosowną notatkę, datę właśnie zauważonej rui, chorobę cielęcia. Te dane już zawsze będą na wyciągnięcie ręki. Nie przegapisz następnej rui u krowy, ponieważ system wyliczy jej spodziewany termin i powiadomi Cię o tym ze stosownym wyprzedzeniem – na przykład za pomocą sms-a. Nawet za pół roku będziesz mógł bez trudu sprawdzić, że dane cielę zbyt często chorowało, by była z niego dobra jałówka. Nie stracisz żadnej informacji - chyba, że sam zadecydujesz o jej usunięciu. SOL niczego nie wymusza i łatwo dostosowuje się do Twoich potrzeb i przyzwyczajeń. Nawet wtedy, gdy program sygnalizuje, że krycie krowy następuje zbyt szybko po ocieleniu, albo że wiek krytej jałówki jest zbyt niski, to decyzja zawsze pozostaje w Twoich rękach.

 

To tylko jedno z wielu udogodnień, jakie oferuje SOL.

Wszystko można sprawdzić podczas bezpłatnego testowania Programu w ciągu 60 dni od zarejestrowania się w SOL ( www.stadoonline.pl).