PFHBiPM
Aktualności

Dbaj o sprzęt udojowy!

| Doradztwo ogólne
Profilaktyka zapaleń wymion

Systematyczny serwis urządzeń udojowych, regularna kontrola stanu technicznego, konserwacja i wymiana zużytych elementów czy właściwe ustawienie parametrów pracy aparatury stanowią ważny element profilaktyki zapaleń wymion.

Czystość elementów budowy aparatu udojowego (kubki udojowe, kolektor, przewody mleczne), konwi czy rurociągu mlecznego oraz schładzalnika powinna być priorytetem w gospodarstwie produkującym mleko. Warto prowadzić kontrole okresowe, podczas których należy przejrzeć i wyczyścić wszystkie zakamarki aparatu udojowego, rozebrać i wyczyścić regulator podciśnienia, sprawdzić poziom podciśnienia roboczego, oczyścić na sucho wnętrze pulsatora, sprawdzić częstotliwość pulsacji, rozebrać kubki udojowe i dokładnie je umyć i zdezynfekować oraz sprawdzić stan gum strzykowych.

Uwaga na:

  • pustodoje, czyli zbyt długiego pozostawania aparatu udojowego na strzykach, mimo zakończenia oddawania mleka. Prowadzą do uszkodzenia zarówno tkanki gruczołowej, jak i błony śluzowej strzyków, a w konsekwencji do przekrwień i obrzęków. Objawem zmian chorobowych może być, pochodząca z pękających naczyń krwionośnych, krew w mleku, lub mimowolny wyciek mleka w skutek uszkodzeń mięśnia zwieracza przewodu strzykowego;
  • niedopasowanie pojemności kolektora aparatu udojowego do wydajności mlecznej krowy, powodujące uszkodzenia strzyku. Zbyt mała przepustowość powoduje, że część mleka nie jest odprowadzana poza kolektor i ponownie jest wpompowywana do kanału strzykowego wraz z bakteriami;
  • jakość gum strzykowych, które w wyniku zbyt długiego użytkowania ulegają starzeniu i tracą swoją elastyczność. Takie gumy źle przylegają do strzyka powodując tzw. wspinanie się kubków, bądź skoki podciśnienia, które mogą powodować mikro urazy wymienia, a nawet niewielkie pęknięcia i stanowią miejsce gromadzenia dużej ilości starego tłuszczu i bakterii,
  • podciśnienie w układzie aparatu udojowego, które powinno być na stałym poziomie. Każdy skok ciśnienia w instalacji powoduje zmiany warunków doju i odchylenia w pracy kubka udojowego czyli zmianę intensywności masażu strzyka oraz warunków odprowadzania mleka. W efekcie obserwowane są problemy ze zwieraczami strzyków, mechaniczne uszkodzenia oraz morfologiczne deformacje skóry i wnętrza strzyka lub zaburzenia krążenia.