PFHBiPM
Aktualności

Czy wiesz, że możesz mieć aż 10 użytecznych raportów wynikowych?

Dział Oceny PFHBiPM | | Ocena wartości użytkowej

Oferujemy Ci dziesięć prostych do interpretacji i czytelnych raportów wynikowych z oceny. Dane z raportów można wykorzystywać w rozmaity sposób, zarówno w celach wspomagania codziennej pracy w stadzie, jak i do okresowej oceny uzyskiwanych wyników, rozpoznawania ewentualnych problemów, a także planowania sposobów zaradzenia niekorzystnym zjawiskom.

WAŻNE 
W raportach wynikowych podajemy określone parametry i wartości wyliczane bezpośrednio dla mleka:

 • tłuszcz,
 • białko,
 • sucha masa,
 • laktoza,
 • komórki somatyczne,
 • mocznik,
 • ciała ketonowe,
 • kazeina,
 • punkt zamarzania,
 • stosunek tłuszczu do białka,
 • przeciętna długość laktacji,
 • przeciętna produkcja życiowa.

Do tego dochodzą:

 • parametry rozrodu,
 • ocena typu i budowy,
 • wartości hodowlane
 • i indeksy.
Czy wiesz, że...

PFHBiPM przyjęła zasadę dostarczania do hodowcy raportów wynikowych do 2 dni po próbnym doju. To jeden z najkrótszych, jak na europejskie standardy, okresów przesyłania informacji zwrotnej z oceny.

Istnieje możliwość otrzymywania raportów wynikowych pocztą elektroniczną w formie PDF-a.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź pakiet e-DOKUMENTY lub zapytaj swojego zootechnika oceny.

Nasze raporty
 • Raport STADO – prezentuje informacje zbiorcze dotyczące produkcji mleka w całym stadzie.
 • Raport PRÓBA – to bardzo szczegółowe opracowanie zawierające informacje o każdej krowie indywidualnie.
 • Raport STADO I PRÓBA – nasz GRATIS w ramach opłaty za ocenę.

W skład raportów dodatkowych wchodzą:

 • Raport Rozród – polecany jest szczególnie tym, którzy chcą na bieżąco śledzić i analizować wskaźniki charakteryzujące stan rozrodu.
 • Raport Młodzież – to skarbnica wiedzy na temat wszystkich jałówek zarejestrowanych w stadzie.
 • Raport Zdarzenia – głównym przeznaczeniem tego dokumentu jest wspomaganie zarządzania rozrodem w stadzie
 • Raport Wartość Hodowlana – zawiera informacje o wartościach hodowlanych krów, dla których wskaźnik ten został oszacowany w trakcie ostatniej (najnowszej) próby.
 • Raport Somatyka – polecany jest szczególnie tym hodowcom, którzyborykają się z problemem wysokiego poziomu komórek somatycznych w mleku.
 • Raport Rasy-krowy – został stworzony z myślą o hodowcach, którzy oprócz informacji na temat wydajności poszczególnych zwierząt pogrupowanch wg ras, poszukują informacji na temat wskaźników rozrodu.
 • Raport Rasy-stado – prezentuje dane na temat wydajności krów za ostatnie 12 miesięcy.
  ⇒ Od 1 stycznia bieżącego roku, informacje przedstawiane są sumarycznie dla wszystkich krów należących do danej rasy.
 • Raport Żywienie – to dokument niezbędny do prowadzenia kontroli żywienia zwierząt i monitorowania występowaniachorób metabolicznych.