PFHBiPM
Aktualności

Czy warto robić kojarzenia?

Marek Solarek | | Doradztwo hodowlane

Celem każdego hodowcy jest posiadanie w swoim stadzie zdrowych, długowiecznych i produkcyjnych krów – pytanie jak to osiągnąć? Jednym z elementów jest poprawa pokroju użytkowanych krów. Prawidłowa budowa wpływa na:

  • zwiększenie długości użytkowania,
  • obniżenie kosztów weterynaryjnych,
  • ograniczenie poziomu brakowania w stadzie,
  • poprawę wyniku ekonomicznego gospodarstwa.

Zapewne każdy hodowca i producent mleka ma tę świadomość, ale czy wie, że także jego decyzje wpływają na ostateczny obraz stada? Wszystko powinno zacząć się od właściwego doboru par rodzicielskich, do którego jak widzę podczas spotkań z właścicielami krów, nie zawsze przykładana jest należyta uwaga.
⇒ Najczęściej przejawia się to tym, że w stadzie nie ma ustalonego konkretnego celu hodowlanego.
⇒ Brakuje również indywidualnego planu kojarzeń dla wszystkich samic. Wybór buhaja do inseminacji jest spontaniczny, nierzadko bardziej skierowany na cenę porcji nasienia niż na wartość hodowlaną buhaja lub inne jego zalety. Nie bez wpływu na decyzję zakupu jest również osoba przedstawiciela handlowego oferującego nasienie. Jednak coraz większa liczba właścicieli krów mlecznych decyduje się na zakup nasienia buhajów dopiero po odpowiedniej analizie ich wartości hodowlanych. To samo dotyczy samic.

Systematycznie rośnie liczba hodowców dostrzegających zalety komputerowego programu doboru do kojarzeń DoKo, którego właścicielem jest PFHBiPM. Możliwość porównania wielu wskaźników i wybór zwierząt najbardziej wartościowych czynią, że droga do obranego na początku pracy celu, jaki chcemy osiągnąć w stadzie, staje się krótsza i łatwiejsza.