PFHBiPM
Aktualności

Choroby metaboliczne – konferencja bujatryczna UP Wrocław

Emilian Pogorzelak | | Doradztwo hodowlane

W dniach 6–7 grudnia 2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa, której tematem były „Problemy metaboliczne krów wysokocielnych”.

Organizatorami byli: Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Neonatologii PTNW we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sympozjum to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród hodowców, lekarzy weterynarii, zootechników oraz studentów, którzy corocznie spotykają się na wrocławskiej uczelni aby wysłuchać ciekawych prelekcji oraz wymienić się swoimi doświadczeniami. 

W trakcie wykładów oraz obrad zostało poruszone wiele ciekawych zagadnień.

 1. Analiza najczęstszych zatruć u przeżuwaczy
  (amoniakiem, mocznikiem, miedzią, ołowiem, selenem oraz chlorkiem sodu). Omówiono patogenezę, objawy kliniczne, diagnostykę oraz rokowania i możliwości leczenia w/w zatruć.
   
 2. Problem metaboliczny zwany „syndromem stłuszczenia wątroby u bydła mlecznego” 
  Zwrócono uwagę na przyczyny niedoboru energii w okresie okołoporodowym powodujące zaburzenia czynności wątroby, wskazując przy tym następstwa nieprawidłowej pracy tego organu, takie jak obniżenie ogólnej odporności organizmu co predysponuje do zapaleń wymienia, płuc oraz macicy. Stłuszczona wątroba przyczynia się do powstawania typowych chorób metabolicznych okresu okołoporodowego takich jak ketoza, tężyczka oraz szeroko pojętych zaburzeń płodności.
   
 3. Konsekwencje występowania ketozy oraz jej wpływ na użytkowość i rozród bydła jak też metody diagnostyki ketozy,
  szczególnie w oparciu o zawartość acetonu w mleku, który poza kwasem betahydroksymasłowym jest dobrym czynnikiem diagnostycznym, zarówno postaci klinicznej jaki i podklinicznej. Okazuje się, że oznaczanie acetonu jest szczególnie istotne w przypadku diagnostyki ketozy u krów pierwiastek, gdzie inne wskaźniki mogą być w normie. 


W następnej kolejności rozważano problemy związane ze zdrowotnością cieląt. Przytoczono dotychczasowe osiągnięcia z zakresu ochrony cieląt przed patogenami. Dokonano analizy roli lekarza weterynarii oraz hodowcy w chowie i profilaktyce weterynaryjnej młodego bydła. Zwrócono uwagę jak powinno wyglądać zarządzanie cielętami w przyszłości, zarówno zdrowiem, jak też chowem i hodowlą. Wykładowcy podkreślali rolę hodowcy w opiece nad noworodkiem, zarządzaniu siarą, utrzymaniu oraz żywieniu cieląt. 

 1. Stres cieplny oraz zaburzenia metaboliczne krów w aspekcie zdrowia cieląt
  Przy tej okazji przedstawiono zaburzenia metaboliczne oraz niedoborowe występujące u bydła mlecznego i mięsnego oraz to, jak one wpływają na przebieg ciąży, rozwój płodu oraz późniejsze konsekwencje z zakresu wzrostu, zdrowia oraz mechanizmów odporności u cieląt. 

 2. Martwica kory mózgowej u cieląt
  Jest ona coraz częściej spotykana w terenie. Rozważano jej przyczyny oraz diagnostykę tego schorzenia. Szczególnie ważne jest aby nie przekarmiać młodego bydła łatwostrawnymi węglowodanami prowadzącymi do kwasicy, co pośrednio skutkuje ograniczoną dostępnością witaminy B1 w organizmie i może prowadzić do zaburzeń tkanki kory mózgowej. 

 3. Wapń i jego zapotrzebowanie u krów w okresie wycielenia
  Porównano biodostępność różnych preparatów wapniowych podawanych doustnie i dożylnie, a także ich wpływ na aktywność krów po porodzie oraz wydajność mleczną w okresie rozpoczynającej się laktacji.

 4. Fizjologia okresu przejściowego oraz zasady monitorowania zdrowia stada 
  W codziennej pracy zootechnika ze stadem ważne jest monitorowanie wydajności mlecznej, ocena BCS, obserwacja stada – np. poziom wypełnienia żwacza, kontrola pobrania suchej masy w dawce, zbieranie danych dotyczących chorób, analiza przyczyn brakowania oraz analiza wyników laboratoryjnych – profil metaboliczny. Wykonywanie powyższych czynności będzie do minimum ograniczać błędy związane z niedopatrzeniami w codziennej pracy z bydłem. 
   
 5. Poród i urazy porodowe
  Zwracano uwagę na źle udzieloną pomoc porodową oraz konsekwencje dla życia i dalszego funkcjonowania matki oraz oseska. Przedstawiono rodzaje urazów oraz możliwości ich wyleczenia. Następnie skupiono się nad „zespołem krowy zalegającej”. Wyciągnięto konkluzje nad przyczynami zalegania krów, wynikami badań laboratoryjnych oraz postępowaniu w leczeniu krowy zalegającej. 
   
 6. Rola fitobiotyków w aspekcie poprawy odporności organizmu oraz zmniejszeniu zużycia antybiotyków 
  Tutaj skupiono się na roli polifenoli, które to mają działanie antyoksydacyjne, przeciwalergiczne, przyspieszają gojenie się ran, modulują funkcjonowanie układu odpornościowego oraz działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. 
   
 7. Właściwa profilaktyka i leczenie mastitis w okresie zasuszenia
  Wykładowca przypomniał, że należy ograniczać używanie antybiotyków, ale gdzie zachodzi taka potrzeba podać lek na zasuszenia. Decyzja powinna być poprzedzona wykonaniem posiewu z mleka z antybiogramem oraz analizą raportów wynikowych. Powinno się unikać błędów popełnianych w tym okresie. 
   

Wykładowcami byli znani prelegenci z kraju i z zagranicy m.in.: prof. dr hab. Walter Baumgartner, prof. dr hab. Przemysław Sobiech, prof. Maciej Kowalski, dr John Mee, prof. dr hab. Dariusz Bednarek, prof. Renata Urban-Chmiel, dr Juliette Wilms, dr hab. Paulina Jawor, dr Grzegorz Dejneka, prof. dr hab. Robert Kupczyński, dr Michał Bednarski, dr Sebastian Smulski, dr hab. Łukasz Kurek, prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak.