PFHBiPM
Aktualności

Ceny mleka w październiku

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Od początku bieżącego roku utrzymująca się tendencja spadkowa ceny mleka, została zahamowana i trend wzrostowy utrzymuje się od sierpnia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego cena mleka w październiku bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 132,95 zł/hl. W porównaniu do września 2019 roku cena była o 1,3% wyższa, jednak w porównaniu z ceną z października 2018 roku cena była niższa o 3,1%.

Najwyższą cenę otrzymywali producenci z województw:

  • Podlaskiego – 138,99 zł/hl;
  • Dolnośląskiego – 136,10 zł/hl;
  • Warmińsko-mazurskiego – 134,94 zł/hl.

Najniższe ceny były wypłacane w województwach:

  • Małopolskim – 119,11 zł/hl;
  • Śląskim – 122,31 zł/hl;
  • Podkarpackim – 124,13 zł/hl.

Trendy wzrostowe utrzymują się również od pięciu notowań na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade.

Historyczne ceny, jakie otrzymują polscy producenci mleka znajdują się na stronie www.pfhb.pl w zakładce Rynek Mleka Statystyka/ceny mleka.