PFHBiPM
Aktualności

Cechy płodności ocenianych krów mlecznych według województw w 2022 roku

| Ocena wartości użytkowej

W celu efektywnego zarządzania rozrodem i poprawienia ewentualnych niedociągnięć w tym zakresie najpierw trzeba ocenić jakość reprodukcji stada i określić, który z elementów wpływających na skuteczne zacielenie szwankuje.

Najbardziej popularnymi wskaźnikami rozrodu uzyskiwanymi w wyniku prowadzenia oceny wartości użytkowej są:

  • Wiek pierwszego wycielenia - liczba dni pomiędzy datą urodzenia a datą pierwszego wycielenia samicy. Obliczany jest dla pierwiastek, które miały zarejestrowaną dokładną datę urodzenia.
  • Okres międzywycieleniowy - liczba dni pomiędzy kolejnymi wycieleniami. Obliczany jest dla krów, które w danym okresie się wycieliły i jednocześnie miały zarejestrowane w systemie informatycznym poprzednie wycielenie.
  • Okres międzyciążowy - liczba dni pomiędzy datą wycielenia a datą następującego po nim skutecznego unasienienia.
  • Okres ciąży -  liczba dni pomiędzy datą skutecznego unasienienia a datą następującego po nim wycielenia.
  • Okres zasuszenia – liczba dni pomiędzy datą zasuszenia a datą wycielenia.

Optymalne wartości poszczególnych parametrów powinny wynosić: okres międzywycieleniowy : 380-395 dni, okres międzyciążowy: 85-100 dni, wiek pierwszego wycielenia: < 24 m-cy ; długośc ciąży: dla ras mlecznych 263 -297; dla ras mięsno-mlecznych 263-300;   Okres zasuszenia: 40-60 dni.

Zapraszamy do analizy wybranych cech płodności ocenianych krów na terenie poszczególnych województw.