PFHBiPM
Aktualności

Bydło czerwono-białe (ZR)

Aneta Bartkowiak-Klaba | | Doradztwo hodowlane

Hodowla bydła czerwono-białego na obecnych ziemiach polskich jest prowadzona od ponad 100 lat. Do Polski zwierzęta tej rasy zostały sprowadzone z Westfalii, Nadrenii i Wschodniej Fryzji, początkowo do rejonu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w późniejszym okresie na teren Polski Południowej.

Bydło czerwono-białe charakteryzowało się wysoką odpornością oraz łatwą adaptacją do warunków środowiskowych. Najprawdopodobniej właśnie te cechy, tak niezwykle przydatne w trudnych warunkach górskich i podgórskich zdecydowały o zasięgu terytorialnym występowania rasy tj. Podkarpacie, Małopolska, Opolszczyzna i Dolny Śląsk.

Pomimo procesu tzw. „holsztynizacji” bydła w latach 70. XX w Polsce, udało się zwłaszcza dzięki hodowcom indywidualnym, którzy nadal stosowali nasienie buhajów o możliwie najniższym dolewie krwi hf ochronić rasę polską czerwono-białą z zachowaniem dawnych cech, w typie użytkowości mięsno-mlecznej.

W czerwcu 2006 roku podjęto decyzję o otwarciu księgi hodowlanej rasy polskiej czerwono-białej (z kodem rasy ZR), natomiast rok później wprowadz ono program ochrony zasobów genetycznych. Aktualnie w Polsce stad rasy ZR objętych ochroną jest 318, natomiast liczba zwierząt to 3335 szt.

Krowy i buhaje rasy polskiej czerwono-białej charakteryzują się:

  • wysokością w krzyżu od 127–133 cm (pierwiastki); 134–138 cm (krowy dorosłe),  133–142 cm (buhaje dorosłe),
  • umaszczeniem niejednolitym czerwono-białym,
  • mocnymi nogami o silnej kości i dobrze zaznaczonych stawach z ciemnymi racicami,
  • sylwetką zbliżoną kształtem do prostokąta, o dobrze wysklepionej klatce piersiowej, długich, szeroko rozstawionych żebrach, dobrze zaznaczonych profilach mięśni, budową proporcjonalną i harmonijną,
  • średnią wydajnością mleka za laktację wynoszącą około 4000–5000 kg

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej pfhb.pl w zakładce „Hodowla”.

Hodowcy bydła rasy polskiej czerwono-białej chcący zapoznać się z warunkami przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych informacje  znajdą na stronie internetowej IZ Balice bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.