PFHBiPM
Aktualności

Bydgoszcz na mlecznym plusie

Mateusz Uciński | | Informacje

„Mleczne Laury” są podsumowaniem pracy hodowców, a także Federacji w ubiegłym roku w każdym z regionów oceny. 7 marca w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach zaprezentowano i szczegółowo omówiono osiągnięcia hodowców z Regionu Oceny Bydgoszcz, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu wzięło udział 136 hodowców, których powitał dyrektor RO Bydgoszcz Janusz Nalewalski. Następnie głos zabrał prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotr Doligalski. Szef Związku pogratulował zgromadzonym doskonałych wyników produkcyjnych i zwrócił uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności względem poczynań organizacji ekologicznych, które swoimi działaniami wypaczają obraz polskiej hodowli bydła, lobbując za niekorzystnymi dla całej branży ustawami. Prezes SHiUZ Bydgoszcz Wiesław Drewnowski pogratulował panom Doligalskiemu i Nalewalskiemu niedawno objętych stanowisk, życząc, aby z ich pracy najbardziej zadowoleni byli hodowcy. Gratulacje za doskonałe wyniki produkcyjne złożył uczestnikom spotkania przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober. W łysomickim wydarzeniu aktywnie uczestniczył także były dyrektor Regionu Marek Wrzała.

Po części oficjalnej przyszedł czas na podsumowanie ubiegłego roku, którego dokonał Dariusz Zabrocki, kierownik Biura RO Bydgoszcz. Podczas prezentacji wykazano, że liczba obór w Regionie wynosi 4464, przy przeciętnej liczbie krów pod oceną rzędu 179 415,2 i średniej wielkości stada liczącej 40,2 szt. Przeciętna wydajność mleczna wyniosła w ubiegłym roku 8133 kg, w tym 325 kg tłuszczu (3,99%), 273 kg białka (3,35%). Należące do RO Bydgoszcz województwa kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie w rankingu wydajnościowym zajęły odpowiednio 6. i 7. miejsce, z przeciętnymi wydajnościami 8537 i 8434 kg mleka. Województwo pomorskie zajęło 12. miejsce (7898 kg), a warmińsko-mazurskie uplasowało się tuż za nim (7830 kg). Pod oceną wartości użytkowej w woj. kujawsko-pomorskim znajduje się 63 936 krów (co plasuje je na drugim miejscu w kraju w stosunku do pogłowia krów mlecznych ogółem), w pomorskim – 34 371, w warmińsko-mazurskim – 67 332, a w zachodniopomorskim – 13 108.

W trakcie spotkania uhonorowano właścicieli najlepszych obór z województwa kujawsko-pomorskiego utrzymujących różnej wielkości stada – od liczących do 20 sztuk, po stada obejmujące powyżej 500 sztuk. Nagrody wręczali Piotr Doligalski, Wiesław Drewnowski, Ryszard Bober i Edyta Zakrzewska – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Panowie Janusz Nalewalski i Marek Wrzała wręczyli także puchary za najlepsze krowy, które powędrowały do:

  • Stadniny Koni ,,Nowe Jankowice” sp. z o.o., Gospodarstwo Nowe Jankowice, za krowę FINKA 20 PL-005270786944, która w 2018 roku uzyskała wydajność 19 166 kg mleka.
  • Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o., Gospodarstwo Osięciny, za krowę LETYCJA 12 PL005318407336, która w 2018 roku uzyskała wydajność 18 761 kg mleka.
  • Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych sp. z o.o. w Chodeczku, za krowę KACZKA 41 PL005271609884, która w 2018 roku uzyskała wydajność 18 756 kg mleka.

Ostatnim punktem spotkania w Łysomicach była prelekcja dr. n. wet. Wiesława Niewiteckiego zatytułowana „Badanie cielności z wykorzystaniem standardowych prób mleka elementem prawidłowego zarządzania stadem krów mlecznych”. Wykładowca wskazał, że nadrzędnym czynnikiem analizy ekonomicznej produkcji mleka powinno być założenie, że krowa, którą chcemy użytkować mlecznie, musi zajść w ciążę. W związku z tym jednym z ważniejszych kosztów prowadzenia stada jest zarządzanie rozrodem. Wskazał także, że wczesne wykrycie krów nie-cielnych – czemu sprzyja stosowanie testów cielności PAG – pozwala na szybkie rozpoznanie problemu i konieczne leczenie.

W trakcie spotkania hodowcy badali pasze w mobilnym laboratorium badania pasz z Kobierna, w którym przebadano w sumie 20 próbek. Niespodzianką dla wszystkich uczestników podsumowania było losowanie samochodu volkswagen na weekend, ufundowane przez firmę AJ Motors. Nagrodę tę wylosował syn hodowcy – Radosław Słupikowski z Suchorączka.

Najlepsi hodowcy w 2018 roku wyróżnieni na spotkaniu w Łysomicach (plik PDF)