PFHBiPM
Aktualności

Buhaje rasy polskiej czerwonej używane w stadach objętych ochroną zasobów genetycznych

Olga Orłowska | | Hodowla

Realizowany przez Polską Federację program hodowlany dla bydła rasy polskiej czerwonej ma dwa cele hodowlane. Pierwszym jest doskonalenie bydła tej rasy w kierunku poprawy cech mlecznych, a drugim jest ochrona rodzimych genów czerwonego bydła polskiego. W części populacji doskonalonej od lipca 2022 r. akceptowane jest użycie nasienia buhajów wszystkich europejskich ras czerwonych.

Zupełnie inaczej jest w części populacji objętej ochroną zasobów genetycznych. Tu nadrzędną zasadą jest używanie zarówno w rozrodzie naturalnym jak i w inseminacji buhajów przeznaczonych tylko na stada objęte ochroną zasobów genetycznych. Użycie takiego buhaja do krycia naturalnego w stadzie musi zostać zaakceptowane przez koordynatora ds. ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie. To właśnie Instytut Zootechniki odpowiedzialny jest za programy ochrony zasobów genetycznych bydła, w tym rasy polskiej czerwonej. Jaki więc powinien być buhaj do stosowania w stadach „zasobowych”? Najprostszą odpowiedzią wydaje się, że buhaj będący potomkiem samicy objętej ochroną zasobów genetycznych i buhaja dopuszczonego do używania w stadzie objętym ochroną zasobów.

Buhaj musi pochodzić po rodzicach, dziadkach i pradziadkach urodzonych w Polsce, a żaden z przodków urodzonych po 1990 roku nie może posiadać większego udziału ras RE niż 50% stanowiącego dolew „historyczny” z lat 1960-1990. Jest to jednak odpowiedź niepełna, ponieważ trzeba pamiętać o kontroli spokrewnienia w stadzie. Zakwalifikowanie przez hodowcę buhajka do wpisu do księgi zamiarem pozostawiania go u siebie w stadzie, który pochodzi po buhaju już używanym w tym stadzie rodzi prawdopodobieństwo, że w przyszłości będzie krył swoje siostry.

Tu pomocą mogą służyć doradcy ds. hodowli, którzy pomogą wybrać najmniej spokrewnionego ze stadem buhajka oraz zrobić plan kojarzeń w stadzie. Buhaje na stada zasobowe stosowane w inseminacji pochodzą po wybranych samicach - matkach buhajów i samcach - ojcach buhajów. Lista tych buhajów dostępna jest zarówno na stronie internetowej Instytutu Zootechniki jak i Polskiej Federacji.


Poniżej prezentujemy linki gdzie można zapoznać się z w programem ochrony zasobów bydła polskiego czerwonego i programem hodowlanym dla bydła rasy polskiej czerwonej.

Programy ochrony

Programy hodowlane