PFHBiPM
Aktualności

Bo liczy się zysk

Mateusz Uciński | | Forum Genetyczne

Już od grudnia polscy hodowcy będą mogli korzystać z Indeksu Ekonomicznego (IE). Jest to sposób wyrażenia łącznej wartości hodowlanej dla wielu cech, przeliczonej w postaci jednej wartości w złotówkach. Indeks jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania związane z prowadzeniem hodowli w Polsce, wynikające także z poziomu, jaki obecnie zajmuje. Trzeba przyznać że jest to potężne narzędzie, które swoją premierę miało na II Forum Genetycznym, zorganizowanym przez PFHBiPM w Piątnicy na Podlasiu 15–16 listopada br. Podczas tego sympozjum część seminaryjną poprzedziły warsztaty hodowlano-produkcyjne, które odbyły się w dwóch podlaskich gospodarstwach: u państwa Kuleszów w Rębiszewie-Zegadłach oraz u państwa Banachów w Kalinowie. Część seminaryjną zorganizowano w Jędrusiowej Dolinie w Piątnicy. Znakomici wykładowcy i praktycy omówili koncepcję funkcjonowania indeksu i zalety wynikające z genotypowania samic. Wśród prelegentów byli: dyrektor Centrum Genetycznego dr hab. Tomasz Strabel prof. UP w Poznaniu, dr Katarzyna Rzewuska, wiceprezes MCB w Krasnem dr Jarosław Jędraszczyk i dr Sebastian Mucha z CGen. Gościem specjalnym II Forum Genetycznego był Giulio Visentin z Italian Holstein and Jersey National Breeders Association.

Indeksowi Ekonomicznemu, oraz opisanej powyżej konferencji poświęciliśmy Temat Miesiąca, grudniowego numeru naszego czasopisma i mamy nadzieję, że artykuły te wzbudzą zainteresowanie hodowców, gdyż jesteśmy świadkami otwierania się zupełnie nowego rozdziału w historii polskiej hodowli. Oprócz tego, w najnowszym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” na naszych czytelników czeka pełny wachlarz ciekawych i kształcących tekstów z zakresu zarówno hodowli i chowu bydła, jak i takich które poruszają tematykę ekonomiczną, żywieniową i weterynaryjną. Serdecznie zapraszamy do lektury!