PFHBiPM
Aktualności

Bez doradztwa ani rusz!

Arkadiusz Kaźmierczak | | Doradztwo żywieniowe

Hodowla bydła mlecznego to ciężki i wymagający wiele poświęcenia dział produkcji rolnej. Niestabilna koniunktura cenowa, wzrastające koszty produkcji oraz coraz bardziej ekstremalne warunki atmosferyczne wymuszają ciągły postęp i doskonalenie swojej działalności. Wszystko po to, by praca przy bydle mlecznym przynosiła prócz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, wymierne zyski.

Dlatego 25 listopada, odbyły się wspólnie z AGROINTEGRACJĄ – biurem obsługi grup producenckich, warsztaty przybliżające usługę doradztwa żywieniowego PFHBiPM. Członkowie dwóch grup zrzeszonych w AGROINTEGRACJI zostali zaproszeni do gospodarstwa Sławomira Strugały w miejscowości Drzęczewo Pierwsze (powiat gostyński). Okazja do bezpośredniego przyjrzenia się pracy doradców żywieniowych Polskiej Federacji zbiegła się z testami nowego wozu paszowego. 

Na początku spotkania, właściciel biura AGROINTEGRACJA, Wojciech Styburski przedstawił ideę i cel organizowania takiego spotkania. Łączenie się hodowców w grupy producenckie ma im pomóc łatwiej znosić trudne wymagania stawiane przez rynek rolny w Polsce.

Warsztaty zaczęły się od omówienia przez Marka Karwackiego, zastępcy dyrektora ds. oceny i doradztwa, zasad oceny typu i budowy krów mlecznych. Na żywych przykładach pokazano jak poszczególne cechy wpływają na produkcyjność, zdrowotność i funkcjonalność zwierząt. Specjalista poruszył też niezwykle ważne w kontekście zdrowotności zagadnienie oceny kondycji zwierząt (BCS). Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego wyrazem były liczne pytania oraz dyskusja z nich wynikająca.

Następnie doradcy żywieniowi – Michał Ptaszyński i Arkadiusz Kaźmierczak przedstawili schemat i metodykę pracy na gospodarstwie. Hodowcy na żywo mogli zobaczyć jak prawidłowo ocenia się strawność pasz i funkcjonowanie układu pokarmowego na podstawie analizy kału na dedykowanych ku temu sitach. Podobnie na sitach pensylwańskich pokazana została metoda oceny przygotowanego wcześniej pod okiem doradców TMR-u. Pracownicy grupy doradczej odpowiadali na liczne pytania zgromadzonych hodowców, którzy dzięki obecności mobilnego Laboratorium Oceny Pasz z Kobierna, dysponowali analizami wykonanymi na przywiezionych przez siebie paszach objętościowych. 

Spotkanie to po raz kolejny potwierdziło wzrastającą popularność niezależnego doradztwa żywieniowego i hodowlanego, które w połączeniu z oceną wartości użytkowej zwierząt tworzy trwały fundament do opłacalnej produkcji mleka.